Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Multi Alternatif Equilibre Euro Multi-strategie

Multi-strategie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (31/10/2018)
13.805,92 EUR
Félix-Antoine  LAURIN–FR0010231613–
Félix-Antoine LAURIN
Pierre-Olivier MASMEJEAN–FR0010231613–
Pierre-Olivier MASMEJEAN
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
13.805,92 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (31/10/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (31/10/2018)
13.805,92 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Félix-Antoine LAURIN  
Pierre-Olivier MASMEJEAN  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (31/10/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-5,01 %

-0,36 %

-2,49 %

-0,34 %

-0,47 %

-0,19 %

Sinds oprichting

38,06 %

25,00 %

1,92 %

1,33 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

38,06 %

25,00 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

-5,01 %

-0,36 %

-2,49 %

-0,34 %

-0,47 %

-0,19 %

1,92 %

1,33 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
23/11/2001
Oprichtingsdatum (Aandeel)
23/11/2001
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
EONIA Capitalise (EUR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
100000.00 EUR
ISIN-code
FR0010231613
Nettovermogen (fonds)
7 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
EU-regulering
AIFM
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
0,020 %
Toegepaste beheerkosten
0,020 %
Inschrijvingsvergoeding
4,50 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.