Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Multi Alternatif Explorer Multi-strategie

Multi-strategie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (31/01/2019)
11.417,22 EUR
Jérôme  TROTIGNON–FR0010072033–
Jérôme TROTIGNON
Félix-Antoine LAURIN–FR0010072033–
Félix-Antoine LAURIN
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
11.417,22 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (31/01/2019)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (31/01/2019)
11.417,22 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Jérôme TROTIGNON  
Félix-Antoine LAURIN  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (31/01/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-10,67 %

-2,61 %

-3,67 %

Sinds oprichting

14,17 %

0,93 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

14,17 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

-10,67 %

-2,61 %

-3,67 %

0,93 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*17,76 %-14,21 %
3 jaar*6,78 %-19,55 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting10,12 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-9,25 %
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 17,76 % 6,78 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -9,25 %
Maximale maandelijkse winst 10,12 %
Maximale drawdown -14,21 % -19,55 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
14/09/2004
Oprichtingsdatum (Aandeel)
14/09/2004
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
10 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0010072033
Nettovermogen (fonds)
13 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,350 %
Toegepaste beheerkosten
1,350 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Orders gecentraliseerd op de laatste werkdag van elke maand vóór 12.00 uur / Verplichte kennisgeving van 35 kalenderdagen voor terugkopen. Optionele gate van 10%.
Inschrijvingsvergoeding
4,50 % max
Prestatievergoeding
10,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.