Mobile Logo

EdR Multi Alternatif Explorer Multi-strategie

Multi-strategie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (31/03/2017)
123,66 EUR
Pascal  CHROBOCINSKI–FR0011041722–
Pascal CHROBOCINSKI
Dimitar ATANASOV–FR0011041722–
Dimitar ATANASOV
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
123,66 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (31/03/2017)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (31/03/2017)
123,66 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Pascal CHROBOCINSKI  
Dimitar ATANASOV  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (31/03/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement

Rendement C-EUR Gecumuleerd rendement Jaarlijkse prestatie
Sinds 01/01/2017 -2,23 %  
1 jaar 3,52 % 3,52 %
3 jaar -7,17 % -2,45 %
5 jaar -10,02 % -2,09 %
Sinds oprichting 23,66 % 1,71 %
Rendement C-EUR Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd rendement -2,23 % 3,52 % -7,17 % -10,02 % 23,66 %
Jaarlijkse prestatie 3,52 % -2,45 % -2,09 % 1,71 %


Statistieken

VolatiliteitMaximale maandelijkse winstMaximale drawdown
1 jaar3 jaarSinds oprichting1 jaar3 jaar
Deelnemingsrecht C-EUR11,06 %6,19 %0,02 %-2,25 %-15,63 %
Benchmark
Deelnemingsrecht C-EUR
Benchmark
1 jaar 3 jaar 1 jaar 3 jaar
Volatiliteit 11,06 % 6,19 %
Tracking Error
Maximale maandelijkse winst 0,02 %
Maximale drawdown -2,25 % -15,63 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
14/09/2004
Oprichtingsdatum (Aandeel)
14/09/2004
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0011041722
Nettovermogen (fonds)
15 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,950 %
Toegepaste beheerkosten
1,950 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Orders gecentraliseerd op de laatste werkdag van elke maand vóór 12.00 uur / Verplichte kennisgeving van 35 kalenderdagen voor terugkopen. Optionele gate van 10%.
Inschrijvingsvergoeding
4,50 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.