Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

Edmond de Rothschild Precious Metals Fund - EdR (Edmond de Rothschild) physical gold Goud & edelmetalen

Goud & edelmetalen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/07/2019)
1.014,94 EUR
Benjamin  DUBOIS–CH0246173584–
Benjamin DUBOIS
Alban GOULLETQUER–CH0246173584–
Alban GOULLETQUER
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
1.014,94 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/07/2019)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/07/2019)
1.014,94 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Benjamin DUBOIS  
Alban GOULLETQUER  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (12/07/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

8,69 %

-1,82 %

Sinds oprichting

1,49 %

0,44 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

1,49 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

8,69 %

-1,82 %

0,44 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*8,58 %-6,95 %
3 jaar*10,36 %-19,34 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting10,13 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-7,76 %
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 8,58 % 10,36 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -7,76 %
Maximale maandelijkse winst 10,13 %
Maximale drawdown -6,95 % -19,34 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
28/10/2014
Oprichtingsdatum (Aandeel)
11/02/2016
Juridische vorm
FPC
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1000000.00 EUR EQ USD
ISIN-code
CH0246173584
Nettovermogen (fonds)
217 M (USD)
Regelgevende autoriteit
FINMA
Beheermaatschappij
CACEIS (Switzerland) S.A.
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
Land van domiciliëring
Zwitserland
Maximale Beheerkosten
0,200 %
Toegepaste beheerkosten
0,200 %
Inschrijvingsvergoeding
5,00 % max
Terugkoopvergoeding
0,50 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.