Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Prifund Alpha Global Opportunity Directionele strategieën

Directionele strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (31/05/2019)
168,74 USD
Alternative  investment committee–LU0145919741–
Alternative investment committee
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
168,74 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (31/05/2019)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (31/05/2019)
168,74 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Alternative investment committee  
 
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar de optimale groei van uw kapitaal op lange termijn via beleggingen in „alternatief beheerde fondsen.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (31/05/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-USD Gecumuleerd Jaarlijkse

1,66 %

0,37 %

4,54 %

9,47 %

1,51 %

7,09 %

Sinds oprichting

68,74 %

176,04 %

3,08 %

6,06 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-USD)

Marktindexen

68,74 %

176,04 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-USD)

Marktindexen

1,66 %

0,37 %

4,54 %

9,47 %

1,51 %

7,09 %

3,08 %

6,06 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitCorrelatiecoëfficiëntSharpe-ratioMaximale drawdownAlpha
Deelnemingsrecht A-USDMarktindexenDeelnemingsrecht A-USDMarktindexenDeelnemingsrecht A-USDMarktindexenDeelnemingsrecht A-USDMarktindexenDeelnemingsrecht A-USDMarktindexen
1 jaar*11,59 %29,44 %0,82 %-0,06 %-5,28 %0,10 %
3 jaar*4,76 %10,22 %0,78 %0,79 %-5,28 %0,09 %
Beta
Deelnemingsrecht A-USDMarktindexen
1 jaar*0,32 %
3 jaar*0,36 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting4,79 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-8,26 %
Deelnemingsrecht A-USD
Marktindexen
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 11,59 % 4,76 % 29,44 % 10,22 %
Tracking Error
Sharpe-ratio -0,06 % 0,79 %
Alpha 0,10 % 0,09 %
Correlatiecoëfficiënt 0,82 % 0,78 %
Maximaal maandelijks verlies -8,26 %
Maximale maandelijkse winst 4,79 %
Maximale drawdown -5,28 % -5,28 %
Beta 0,32 % 0,36 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
27/02/2002
Oprichtingsdatum (Aandeel)
27/02/2002
Juridische vorm
SICAV
Marktindexen
MSCI AC World (Local) (NR)
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
ISIN-code
LU0145919741
Nettovermogen (fonds)
83 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
AIFM
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,250 %
Toegepaste beheerkosten
1,250 %
Inschrijvingsvergoeding
5,00 % max
Terugkoopvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
5,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.