Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Prifund Alpha Uncorrelated Niet-directionele strategieën

Niet-directionele strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (31/05/2019)
216,94 USD
Alternative  investment committee–LU0129763487–
Alternative investment committee
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
216,94 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (31/05/2019)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (31/05/2019)
216,94 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Alternative investment committee  
 
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar de optimale groei van uw kapitaal op lange termijn via beleggingen in „alternatief beheerde fondsen.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (31/05/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement B-USD Gecumuleerd Jaarlijkse

-1,04 %

2,34 %

1,31 %

1,47 %

0,36 %

0,97 %

Sinds oprichting

122,68 %

34,29 %

4,54 %

1,65 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-USD)

Marktindexen

122,68 %

34,29 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-USD)

Marktindexen

-1,04 %

2,34 %

1,31 %

1,47 %

0,36 %

0,97 %

4,54 %

1,65 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitSharpe-ratioMaximale drawdownAlpha
Deelnemingsrecht B-USDMarktindexenDeelnemingsrecht B-USDMarktindexenDeelnemingsrecht B-USDMarktindexenDeelnemingsrecht B-USDMarktindexen
1 jaar*4,75 %0,38 %0,34 %-2,69 %0,23 %
3 jaar*2,32 %0,21 %0,47 %-3,21 %0,27 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting5,25 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-6,21 %
Deelnemingsrecht B-USD
Marktindexen
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 4,75 % 2,32 % 0,38 % 0,21 %
Tracking Error
Sharpe-ratio 0,34 % 0,47 %
Alpha 0,23 % 0,27 %
Maximaal maandelijks verlies -6,21 %
Maximale maandelijkse winst 5,25 %
Maximale drawdown -2,69 % -3,21 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
23/05/2001
Oprichtingsdatum (Aandeel)
23/05/2001
Juridische vorm
SICAV
Marktindexen
JPMorgan Cash Index US Dollar Currency 1 Month
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
ISIN-code
LU0129763487
Nettovermogen (fonds)
538 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
AIFM
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,250 %
Toegepaste beheerkosten
1,250 %
Inschrijvingsvergoeding
5,00 % max
Terugkoopvergoeding
3,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.