Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Prifund Bond (CHF) Gediversifieerde obligaties

Gediversifieerde obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/03/2018)
132,62 CHF
Mark  KOWALSKI–LU0145916218–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU0145916218–
Marc LACRAZ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
132,62 CHF
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/03/2018)
2
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/03/2018)
132,62 CHF
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar de optimale groei van uw kapitaal op lange termijn via beleggingen op de kapitaalmarkten en de gereglementeerde geldmarkt.

+ -

Commentaar 28/02/2018

Februari was een zwakke maand voor de wereldwijde obligatiemarkten. De Amerikaanse staatsrente op 5 en 10 jaar steeg met 7 basispunten. Dit werd in hoge mate veroorzaakt door de hoge loongroei en CPI-cijfers, wat in de VS leidde tot bezorgdheid over de inflatie. De verklaring van Jerome Powell, de nieuwe voorzitter van de Fed, in het Congres aan het einde van de maand werd beschouwd als agressief. Beleggers gaan nog altijd uit van 3 renteverhogingen in 2018. De Duitse staatsobligaties deden het beter dan de Amerikaanse, aangezien de inflatie in de eurozone lager lag dan verwacht, waardoor beleggers de hoop begonnen te koesteren dat dit de ECB in staat zou stellen het programma voor kwantitatieve versoepeling voort te zetten na september. De rente op Duitse staatsobligaties op 10 jaar daalde tijdens de maand met 5 basispunten, die op Duitse staatsobligaties op 5 jaar daalde met 9 basispunten. De Zwitserse staatsobligaties waren vlak in het segment van de curve op 10 jaar en de rente daalde licht aan het korte uiteinde van de curve. De kredietmarkten hadden het moeilijk in februari. De CDS-spreads van beleggingskwaliteit stegen met 9 basispunten in zowel de VS als Europa, ondanks het lager dan verwachte aantal bedrijfsuitgiften en de nog steeds hoge aankopen van bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit doorde ECB. De bedrijfsobligatiefondsstromen waren negatief in februari.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/03/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-CHF Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-0,63 %

-0,35 %

-0,63 %

-0,35 %

1 jaar

-0,34 %

-0,33 %

-0,34 %

-0,33 %

3 jaar

-0,82 %

-0,86 %

-0,27 %

-0,29 %

5 jaar

2,12 %

3,15 %

0,42 %

0,62 %

Sinds oprichting

32,61 %

49,89 %

1,77 %

2,55 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-CHF)

Marktindexen

-0,63 %

-0,35 %

-0,34 %

-0,33 %

-0,82 %

-0,86 %

2,12 %

3,15 %

32,61 %

49,89 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-CHF)

Marktindexen

-0,34 %

-0,33 %

-0,27 %

-0,29 %

0,42 %

0,62 %

1,77 %

2,55 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-CHFMarktindexenDeelnemingsrecht A-CHFMarktindexenDeelnemingsrecht A-CHFMarktindexenDeelnemingsrecht A-CHFMarktindexenDeelnemingsrecht A-CHFMarktindexen
1 jaar*1,47 %1,65 %0,40 %0,97 %0,06 %-0,06 %
3 jaar*1,55 %1,64 %0,89 %0,84 %0,08 %0,22 %
Maximale drawdownBeta
Deelnemingsrecht A-CHFMarktindexenDeelnemingsrecht A-CHFMarktindexen
1 jaar*-1,47 %0,87 %
3 jaar*-2,38 %0,80 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting4,73 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-4,76 %
Deelnemingsrecht A-CHF
Marktindexen
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 1,47 % 1,55 % 1,65 % 1,64 %
Tracking Error 0,40 % 0,89 %
Sharpe-ratio -0,06 % 0,22 %
Correlatiecoëfficiënt 0,97 % 0,84 %
Informatieratio 0,06 % 0,08 %
Maximaal maandelijks verlies -4,76 %
Maximale maandelijkse winst 4,73 %
Maximale drawdown -1,47 % -2,38 %
Beta 0,87 % 0,80 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
08/03/2002
Oprichtingsdatum (Aandeel)
08/03/2002
Juridische vorm
SICAV
Marktindexen
EFFAS Bond Indices Switzerland Govt 1-10 yr TR
Referentievaluta (fonds)
CHF
Valuta (deelnemingsrecht)
CHF
ISIN-code
LU0145916218
Nettovermogen (fonds)
44 M (CHF)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
AIFM
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,500 %
Toegepaste beheerkosten
0,500 %
Inschrijvingsvergoeding
5,00 % max
Terugkoopvergoeding
2,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.