Mobile Logo

EdR Prifund Bond (CHF) Gediversifieerde obligaties

Gediversifieerde obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/08/2017)
133,75 CHF
Mark  KOWALSKI–LU0145916218–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU0145916218–
Marc LACRAZ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
133,75 CHF
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/08/2017)
2
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/08/2017)
133,75 CHF
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar de optimale groei van uw kapitaal op lange termijn via beleggingen op de kapitaalmarkten en de gereglementeerde geldmarkt.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/08/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement A-CHF Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

0,18 %

-0,35 %

0,18 %

-0,35 %

1 jaar

-0,95 %

-1,33 %

-0,94 %

-1,32 %

3 jaar

1,26 %

2,09 %

0,42 %

0,69 %

5 jaar

4,66 %

3,34 %

0,92 %

0,66 %

Sinds oprichting

33,74 %

50,68 %

1,90 %

2,69 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-CHF)

Marktindexen

0,18 %

-0,35 %

-0,95 %

-1,33 %

1,26 %

2,09 %

4,66 %

3,34 %

33,74 %

50,68 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-CHF)

Marktindexen

-0,94 %

-1,32 %

0,42 %

0,69 %

0,92 %

0,66 %

1,90 %

2,69 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-CHFMarktindexenDeelnemingsrecht A-CHFMarktindexenDeelnemingsrecht A-CHFMarktindexenDeelnemingsrecht A-CHFMarktindexenDeelnemingsrecht A-CHFMarktindexen
1 jaar*1,62 %1,66 %0,48 %0,96 %1,34 %-0,81 %
3 jaar*1,58 %1,85 %1,02 %0,84 %-0,20 %0,55 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-CHFMarktindexenDeelnemingsrecht A-CHFMarktindexenDeelnemingsrecht A-CHFMarktindexen
1 jaar*-1,84 %0,01 %0,94 %
3 jaar*-2,14 %0,71 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting4,73 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-4,76 %
Deelnemingsrecht A-CHF
Marktindexen
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 1,62 % 1,58 % 1,66 % 1,85 %
Tracking Error 0,48 % 1,02 %
Sharpe-ratio -0,81 % 0,55 %
Alpha 0,01 %
Correlatiecoëfficiënt 0,96 % 0,84 %
Informatieratio 1,34 % -0,20 %
Maximaal maandelijks verlies -4,76 %
Maximale maandelijkse winst 4,73 %
Maximale drawdown -1,84 % -2,14 %
Beta 0,94 % 0,71 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
08/03/2002
Oprichtingsdatum (Aandeel)
08/03/2002
Juridische vorm
SICAV
Marktindexen
EFFAS Bond Indices Switzerland Govt 1-10 yr TR
Referentievaluta (fonds)
CHF
Valuta (deelnemingsrecht)
CHF
ISIN-code
LU0145916218
Nettovermogen (fonds)
63 M (CHF)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
AIFM
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,500 %
Toegepaste beheerkosten
0,500 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Elke dag vóór 16.00 uur op IW van de dag, berekend op de volgende dag
Inschrijvingsvergoeding
5,00 % max
Terugkoopvergoeding
2,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.