Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Prifund Bond (CHF) Gediversifieerde obligaties

Gediversifieerde obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (22/11/2017)
133,58 CHF
Mark  KOWALSKI–LU0145916218–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU0145916218–
Marc LACRAZ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
133,58 CHF
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (22/11/2017)
2
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (22/11/2017)
133,58 CHF
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar de optimale groei van uw kapitaal op lange termijn via beleggingen op de kapitaalmarkten en de gereglementeerde geldmarkt.

+ -

Commentaar 29/09/2017

In september noteerden obligaties van beleggingskwaliteit wat zwakker. De stijging van de wereldwijde rente op obligaties van goede kwaliteit werd grotendeels aangedreven door de stijging van de rente in de VS. De Fed hanteerde op haar vergadering een iets agressievere toon, waar ze niet alleen haar rentevooruitzichten voor december en 2018 bevestigde, ondanks de lage inflatiecijfers, maar ook het begin van de normalisering van de balans aankondigde. Ook kwamen er details over het belastingplan van de regering naar voren, en beleggers raakten er steeds meer van overtuigd dat het plan uiteindelijk tot een wet zal worden uitgewerkt. De rente op 10-jarig Amerikaans schatkistpapier steeg tijdens de maand van 2,11% naar 2,33% en die op de 10-jarige Bund van 0,35% naar 0,45%. De ECB had niets te melden over de toekomst van het QE-programma tijdens de vergadering van 7 september, maar de markt verwacht hier tijdens de vergadering van eind oktober meer duidelijkheid over te krijgen. De inflatie in de eurozone (1,5% voor de CPI-inflatie en 1,1% voor de kerninflatie) was in september iets lager dan verwacht. De vertrouwensindicatoren waren echter wel sterk. Beleggers hadden reikhalzend uitgekeken naar de septembervergadering van de Zwitserse nationale bank om te zien of de zwakkere CHF ten opzichte van de EUR iets aan de vooruitzichten zou veranderen. Ondanks de erkenning dat de aanzienlijke overwaardering van de CHF is afgenomen, zal de negatieve depositorente van -0,75% duidelijk nog geruime tijd worden gehandhaafd. De 10-jaarsrente op Zwitserse staatsobligaties steeg met 12 basispunten, van -0,20% tot -0,08%. De kredietspreads daalden tijdens de maand, waarbij alle indexsectoren in mindere of meerdere mate lager eindigden. Hierdoor konden bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit een beter rendement boeken dan staatsobligaties van kernlanden tijdens deze relatief moeilijke maand voor obligaties van hoge kwaliteit.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (22/11/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-CHF Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

0,05 %

-0,44 %

0,05 %

-0,44 %

1 jaar

0,11 %

-0,47 %

0,11 %

-0,47 %

3 jaar

1,07 %

1,47 %

0,35 %

0,49 %

5 jaar

3,59 %

3,11 %

0,71 %

0,61 %

Sinds oprichting

33,57 %

50,54 %

1,86 %

2,64 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-CHF)

Marktindexen

0,05 %

-0,44 %

0,11 %

-0,47 %

1,07 %

1,47 %

3,59 %

3,11 %

33,57 %

50,54 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-CHF)

Marktindexen

0,11 %

-0,47 %

0,35 %

0,49 %

0,71 %

0,61 %

1,86 %

2,64 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-CHFMarktindexenDeelnemingsrecht A-CHFMarktindexenDeelnemingsrecht A-CHFMarktindexenDeelnemingsrecht A-CHFMarktindexenDeelnemingsrecht A-CHFMarktindexen
1 jaar*1,66 %1,74 %0,39 %0,98 %1,36 %-0,15 %
3 jaar*1,62 %1,91 %1,00 %0,85 %-0,19 %0,61 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-CHFMarktindexenDeelnemingsrecht A-CHFMarktindexenDeelnemingsrecht A-CHFMarktindexen
1 jaar*-1,22 %0,01 %0,93 %
3 jaar*-2,14 %0,72 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting4,73 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-4,76 %
Deelnemingsrecht A-CHF
Marktindexen
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 1,66 % 1,62 % 1,74 % 1,91 %
Tracking Error 0,39 % 1,00 %
Sharpe-ratio -0,15 % 0,61 %
Alpha 0,01 %
Correlatiecoëfficiënt 0,98 % 0,85 %
Informatieratio 1,36 % -0,19 %
Maximaal maandelijks verlies -4,76 %
Maximale maandelijkse winst 4,73 %
Maximale drawdown -1,22 % -2,14 %
Beta 0,93 % 0,72 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
08/03/2002
Oprichtingsdatum (Aandeel)
08/03/2002
Juridische vorm
SICAV
Marktindexen
EFFAS Bond Indices Switzerland Govt 1-10 yr TR
Referentievaluta (fonds)
CHF
Valuta (deelnemingsrecht)
CHF
ISIN-code
LU0145916218
Nettovermogen (fonds)
57 M (CHF)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
AIFM
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,500 %
Toegepaste beheerkosten
0,500 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Elke dag vóór 16.00 uur op IW van de dag, berekend op de volgende dag
Inschrijvingsvergoeding
5,00 % max
Terugkoopvergoeding
2,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.