Mobile Logo

EdR Prifund Emerging Markets Equities Opkomende aandelen

Opkomende aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/06/2017)
90,15 USD
Alexandre  MESSULAM–LU0503026873–
Alexandre MESSULAM
Roger GUERRA–LU0503026873–
Roger GUERRA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
90,15 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/06/2017)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/06/2017)
90,15 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Alexandre MESSULAM  
Roger GUERRA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft op lange termijn naar de optimale groei van uw kapitaal. Het Compartiment belegt voornamelijk in aandelen van kleine, middelgrote en grote ondernemingen waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in een opkomend land en waarvan de aandelen genoteerd zijn aan de Zwitserse beurs of op een „gereglementeerde markt.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/06/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement B-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

13,98 %

17,60 %

13,98 %

17,60 %

1 jaar

14,88 %

29,36 %

14,62 %

28,82 %

3 jaar

-7,32 %

4,28 %

-2,49 %

1,40 %

5 jaar

5,32 %

19,72 %

1,04 %

3,66 %

Sinds oprichting

-8,11 %

19,48 %

-1,18 %

2,52 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-USD)

Marktindexen

13,98 %

17,60 %

14,88 %

29,36 %

-7,32 %

4,28 %

5,32 %

19,72 %

-8,11 %

19,48 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-USD)

Marktindexen

14,62 %

28,82 %

-2,49 %

1,40 %

1,04 %

3,66 %

-1,18 %

2,52 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-USDMarktindexenDeelnemingsrecht B-USDMarktindexenDeelnemingsrecht B-USDMarktindexenDeelnemingsrecht B-USDMarktindexenDeelnemingsrecht B-USDMarktindexen
1 jaar*10,16 %12,53 %5,98 %0,88 %-2,07 %2,24 %
3 jaar*14,32 %17,44 %5,28 %0,96 %-0,65 %0,07 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-USDMarktindexenDeelnemingsrecht B-USDMarktindexenDeelnemingsrecht B-USDMarktindexen
1 jaar*-9,20 %-0,06 %0,71 %
3 jaar*-29,86 %-0,27 %0,79 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting2,67 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting
Deelnemingsrecht B-USD
Marktindexen
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 10,16 % 14,32 % 12,53 % 17,44 %
Tracking Error 5,98 % 5,28 %
Sharpe-ratio 2,24 % 0,07 %
Alpha -0,06 % -0,27 %
Correlatiecoëfficiënt 0,88 % 0,96 %
Informatieratio -2,07 % -0,65 %
Maximale maandelijkse winst 2,67 %
Maximale drawdown -9,20 % -29,86 %
Beta 0,71 % 0,79 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
28/04/2010
Oprichtingsdatum (Aandeel)
28/04/2010
Juridische vorm
SICAV
Marktindexen
MSCI Emerging Markets (NR)
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
ISIN-code
LU0503026873
Nettovermogen (fonds)
2 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
AIFM
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,250 %
Toegepaste beheerkosten
1,250 %
Inschrijvingsvergoeding
5,00 % max
Terugkoopvergoeding
2,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.