Mobile Logo

EdR Prifund European Equities Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/05/2017)
223,48 EUR
Arnaud  HEYMANN–LU0220387616–
Arnaud HEYMANN
Jérôme TROTIGNON–LU0220387616–
Jérôme TROTIGNON
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
223,48 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/05/2017)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/05/2017)
223,48 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Arnaud HEYMANN  
Jérôme TROTIGNON  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft op lange termijn naar de optimale groei van uw kapitaal.Het Compartiment belegt voornamelijk in aandelen van kleine, middelgrote en grote ondernemingen waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in een Europees land en waarvan de aandelen genoteerd zijn aan een Beurs in Europa of op een „gereglementeerde markt.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (26/05/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement

Rendement C-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017 12,13 % 12,13 %
1 jaar 14,28 % 14,28 %
3 jaar 26,20 % 8,06 %
5 jaar 81,22 % 12,61 %
Sinds oprichting 123,48 % 6,99 %
Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

12,13 %

14,28 %

26,20 %

81,22 %

123,48 %

Jaarlijkse

14,28 %

8,06 %

12,61 %

6,99 %Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar
Deelnemingsrecht C-EUR11,22 %11,65 %6,81 %6,81 %0,92 %0,89 %-0,15 %0,04 %0,97 %0,50 %
Benchmark15,53 %14,97 %
Maximale maandelijkse winstMaximale drawdownAlphaBeta
Sinds oprichting1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar
Deelnemingsrecht C-EUR3,29 %-7,99 %-18,07 %0,07 %0,19 %0,66 %0,70 %
Benchmark
Deelnemingsrecht C-EUR
Marktindexen
1 jaar 3 jaar 1 jaar 3 jaar
Volatiliteit 11,22 % 11,65 % 15,53 % 14,97 %
Tracking Error 6,81 % 6,81 %
Sharpe-ratio 0,97 % 0,50 %
Alpha 0,07 % 0,19 %
Correlatiecoëfficiënt 0,92 % 0,89 %
Informatieratio -0,15 % 0,04 %
Maximale maandelijkse winst 3,29 %
Maximale drawdown -7,99 % -18,07 %
Beta 0,66 % 0,70 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
18/12/2000
Oprichtingsdatum (Aandeel)
05/07/2005
Juridische vorm
SICAV
Marktindexen
MSCI Europe (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1000000.00 EUR
ISIN-code
LU0220387616
Nettovermogen (fonds)
102 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
AIFM
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,500 %
Toegepaste beheerkosten
0,500 %
Inschrijvingsvergoeding
5,00 % max
Terugkoopvergoeding
2,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.