Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Prifund Global Moderato (€) Gematigde strategieën

Gematigde strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/05/2019)
130,88 EUR
Edward  ODDY–LU0140037200–
Edward ODDY
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
130,88 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/05/2019)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/05/2019)
130,88 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Edward ODDY  
 
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment voorziet de activa aan te wenden door voornamelijk te beleggen in een gediversifieerde portefeuille van beleggingsfondsen, in het bijzonder de beste fondsen die worden beheerd door externe beheervennootschappen en die voor elke activaklasse zijn geselecteerd.Op basis van de marktomgeving zal de spreiding over de activaklassen tactisch of strategisch worden beheerd rondom de volgende wegingen: 50 % aandelen, 30 % obligaties en 20 % liquiditeiten.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/05/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-3,23 %

2,97 %

1,69 %

5,19 %

2,49 %

5,49 %

Sinds oprichting

30,88 %

83,74 %

1,55 %

3,55 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

30,88 %

83,74 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

-3,23 %

2,97 %

1,69 %

5,19 %

2,49 %

5,49 %

1,55 %

3,55 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*6,50 %6,55 %1,85 %0,96 %-3,58 %0,93 %
3 jaar*5,55 %4,99 %2,73 %0,87 %-1,21 %1,14 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*-10,03 %-0,12 %0,95 %
3 jaar*-11,38 %-0,25 %0,97 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting6,09 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-10,22 %
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 6,50 % 5,55 % 6,55 % 4,99 %
Tracking Error 1,85 % 2,73 %
Sharpe-ratio 0,93 % 1,14 %
Alpha -0,12 % -0,25 %
Correlatiecoëfficiënt 0,96 % 0,87 %
Informatieratio -3,58 % -1,21 %
Maximaal maandelijks verlies -10,22 %
Maximale maandelijkse winst 6,09 %
Maximale drawdown -10,03 % -11,38 %
Beta 0,95 % 0,97 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
11/12/2001
Oprichtingsdatum (Aandeel)
11/12/2001
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
50% MSCI AC World (PI)
30% JPMorgan Global Govt Bond EMU LC
20% EURIBOR EUR 1M Capitalis
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
ISIN-code
LU0140037200
Nettovermogen (fonds)
36 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
AIFM
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Inschrijvingsvergoeding
5,00 % max
Terugkoopvergoeding
0,50 % max
Prestatievergoeding
20,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.