Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Prifund Income Strategy Gediversifieerde obligaties

Gediversifieerde obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/05/2019)
104,26 GBP
Laurent  TRUCHI–LU0502486409–
Laurent TRUCHI
Roger GUERRA–LU0502486409–
Roger GUERRA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
104,26 GBP
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/05/2019)
2
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/05/2019)
104,26 GBP
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Laurent TRUCHI  
Roger GUERRA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar de groei van uw kapitaal door voornamelijk te beleggen in effecten zoals obligaties of andere schuldbewijzen die zijn toegelaten tot een officiële beurs of die worden verhandeld op een „gereglementeerde markt. Een gereglementeerde markt is een markt met een regelmatige werking, die erkend is en die toegankelijk is voor het publiek. Deze beleggingen vinden plaats zonder enige geografische beperking.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/05/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement B-GBP Gecumuleerd Jaarlijkse

0,23 %

0,67 %

1,08 %

0,46 %

0,58 %

0,48 %

Sinds oprichting

12,99 %

4,82 %

1,36 %

0,52 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-GBP)

Marktindexen

12,99 %

4,82 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-GBP)

Marktindexen

0,23 %

0,67 %

1,08 %

0,46 %

0,58 %

0,48 %

1,36 %

0,52 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-GBPMarktindexenDeelnemingsrecht B-GBPMarktindexenDeelnemingsrecht B-GBPMarktindexenDeelnemingsrecht B-GBPMarktindexenDeelnemingsrecht B-GBPMarktindexen
1 jaar*1,24 %0,02 %1,24 %0,05 %-0,59 %1,00 %
3 jaar*1,48 %0,06 %1,49 %-0,07 %0,43 %0,68 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-GBPMarktindexenDeelnemingsrecht B-GBPMarktindexenDeelnemingsrecht B-GBPMarktindexen
1 jaar*-2,29 %-0,04 %3,12 %
3 jaar*-3,09 %0,16 %-1,92 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting2,41 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,47 %
Deelnemingsrecht B-GBP
Marktindexen
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 1,24 % 1,48 % 0,02 % 0,06 %
Tracking Error 1,24 % 1,49 %
Sharpe-ratio 1,00 % 0,68 %
Alpha -0,04 % 0,16 %
Correlatiecoëfficiënt 0,05 % -0,07 %
Informatieratio -0,59 % 0,43 %
Maximaal maandelijks verlies -2,47 %
Maximale maandelijkse winst 2,41 %
Maximale drawdown -2,29 % -3,09 %
Beta 3,12 % -1,92 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
25/05/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
28/04/2010
Juridische vorm
SICAV
Marktindexen
JPMorgan Cash Index GBP Currency 1 Month
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
GBP
ISIN-code
LU0502486409
Nettovermogen (fonds)
10 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
AIFM
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Terugkoopvergoeding
3,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.