Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Prifund MM ($)

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2018)
1.665,95 USD
Francois  COUPRIT–LU0053141197–
Francois COUPRIT
Johan BELOT–LU0053141197–
Johan BELOT
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
1.665,95 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2018)
1
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2018)
1.665,95 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Francois COUPRIT  
Johan BELOT  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De voornaamste doelstelling van de geldmarktcompartimenten bestaat erin een rendement te verwezenlijken dat de geldmarktrente benadert, rekening houdend met de volgende beleggingscriteria of -doelstellingen: een hoge liquiditeitscoëfficiënt, de stabiliteit van de waarde van de activa, de veiligheid van het kapitaal.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (17/01/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

0,02 %

0,08 %

0,02 %

0,08 %

1 jaar

0,17 %

1,14 %

0,17 %

1,14 %

3 jaar

0,32 %

1,87 %

0,11 %

0,62 %

5 jaar

0,41 %

2,22 %

0,08 %

0,44 %

Sinds oprichting

51,36 %

69,50 %

1,97 %

2,51 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

0,02 %

0,08 %

0,17 %

1,14 %

0,32 %

1,87 %

0,41 %

2,22 %

51,36 %

69,50 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

0,17 %

1,14 %

0,11 %

0,62 %

0,08 %

0,44 %

1,97 %

2,51 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*0,14 %0,03 %0,14 %-0,09 %-6,60 %3,18 %
3 jaar*0,05 %0,12 %0,12 %0,08 %-4,01 %0,73 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*-0,07 %0,01 %-0,42 %
3 jaar*-0,07 %0,01 %0,04 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting0,53 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-0,05 %
Deelnemingsrecht A-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 0,14 % 0,05 % 0,03 % 0,12 %
Tracking Error 0,14 % 0,12 %
Sharpe-ratio 3,18 % 0,73 %
Alpha 0,01 % 0,01 %
Correlatiecoëfficiënt -0,09 % 0,08 %
Informatieratio -6,60 % -4,01 %
Maximaal maandelijks verlies -0,05 %
Maximale maandelijkse winst 0,53 %
Maximale drawdown -0,07 % -0,07 %
Beta -0,42 % 0,04 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
24/10/1996
Oprichtingsdatum (Aandeel)
25/10/1996
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
US Cash Indices LIBOR TR 1M
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
ISIN-code
LU0053141197
Nettovermogen (fonds)
36 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
AIFM
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,050 %
Toegepaste beheerkosten
0,050 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.