Mobile Logo

EdR Prifund Strategy ($) Gematigde strategieën

Gematigde strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
159,33 USD
Alexandre  WIECZOREK–LU0122276552–
Alexandre WIECZOREK
Roger GUERRA–LU0122276552–
Roger GUERRA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
159,33 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
159,33 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Alexandre WIECZOREK  
Roger GUERRA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Compartiment bestaat erin een optimale groei van uw kapitaal te verwezenlijken door zijn vermogen te beleggen in effecten uit de hele wereld, zonder enige beperking of limiet wat de regionale of sectorale spreiding betreft. Het kan gaan om aandelen, schuldbewijzen, al dan niet toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs of al dan niet verhandeld op een „gereglementeerde markt en geldmarktinstrumenten.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/11/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement A-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

9,32 %

0,91 %

9,32 %

0,91 %

1 jaar

10,78 %

0,98 %

10,78 %

0,98 %

3 jaar

10,51 %

1,59 %

3,38 %

0,53 %

5 jaar

22,99 %

1,96 %

4,22 %

0,39 %

Sinds oprichting

59,33 %

33,39 %

2,79 %

1,72 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

9,32 %

0,91 %

10,78 %

0,98 %

10,51 %

1,59 %

22,99 %

1,96 %

59,33 %

33,39 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

10,78 %

0,98 %

3,38 %

0,53 %

4,22 %

0,39 %

2,79 %

1,72 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*3,29 %0,04 %3,29 %-0,03 %3,19 %1,67 %
3 jaar*5,31 %0,11 %5,29 %0,21 %0,66 %0,61 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*-1,36 %0,25 %-2,28 %
3 jaar*-10,62 %-0,11 %10,63 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,89 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-12,88 %
Deelnemingsrecht A-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,29 % 5,31 % 0,04 % 0,11 %
Tracking Error 3,29 % 5,29 %
Sharpe-ratio 1,67 % 0,61 %
Alpha 0,25 % -0,11 %
Correlatiecoëfficiënt -0,03 % 0,21 %
Informatieratio 3,19 % 0,66 %
Maximaal maandelijks verlies -12,88 %
Maximale maandelijkse winst 3,89 %
Maximale drawdown -1,36 % -10,62 %
Beta -2,28 % 10,63 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
18/12/2000
Oprichtingsdatum (Aandeel)
18/12/2000
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
JPMorgan Cash Index US Dollar Currency 1 Month
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
ISIN-code
LU0122276552
Nettovermogen (fonds)
232 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
AIFM
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Inschrijvingsvergoeding
5,00 % max
Terugkoopvergoeding
0,50 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.