Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Prifund Unconstrained Bonds Gediversifieerde obligaties

Gediversifieerde obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (23/04/2019)
127,21 USD
Guillaume  RIGEADE–LU1104227415–
Guillaume RIGEADE
Eliezer BENZIMRA–LU1104227415–
Eliezer BENZIMRA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
127,21 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (23/04/2019)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (23/04/2019)
127,21 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Guillaume RIGEADE  
Eliezer BENZIMRA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (23/04/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-USD Gecumuleerd Jaarlijkse

1,62 %

3,32 %

3,87 %

2,45 %

2,55 %

1,96 %

Sinds oprichting

27,21 %

12,85 %

3,50 %

1,74 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

27,21 %

12,85 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

1,62 %

3,32 %

3,87 %

2,45 %

2,55 %

1,96 %

3,50 %

1,74 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioMaximale drawdownAlpha
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*3,90 %0,25 %-0,56 %-4,24 %-2,09 %
3 jaar*3,81 %-0,24 %0,44 %-5,19 %1,22 %
Beta
Deelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*33,95 %
3 jaar*-4,41 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,41 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-4,61 %
Deelnemingsrecht A-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,90 % 3,81 %
Tracking Error
Alpha -2,09 % 1,22 %
Correlatiecoëfficiënt 0,25 % -0,24 %
Informatieratio -0,56 % 0,44 %
Maximaal maandelijks verlies -4,61 %
Maximale maandelijkse winst 3,41 %
Maximale drawdown -4,24 % -5,19 %
Beta 33,95 % -4,41 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
28/04/2010
Oprichtingsdatum (Aandeel)
27/04/2012
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
LIBOR USD 1M Caplitalise
100 bp
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
ISIN-code
LU1104227415
Nettovermogen (fonds)
13 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
AIFM
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Terugkoopvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.