Mobile Logo

EdR Prifund Unconstrained Bonds Gediversifieerde obligaties

Gediversifieerde obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/04/2017)
106,94 EUR
Romal  CARDOZA–LU1104227845–
Romal CARDOZA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
106,94 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/04/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/04/2017)
106,94 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Romal CARDOZA  
 
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (20/04/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement

Rendement D-EUR Gecumuleerd rendement Jaarlijkse prestatie
Sinds 01/01/2017 2,44 %  
1 jaar 7,34 % 7,34 %
Sinds oprichting 6,94 % 2,57 %
Rendement D-EUR Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd rendement 2,44 % 7,34 % 6,94 %
Jaarlijkse prestatie 7,34 % 2,57 %


Statistieken

VolatiliteitCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioAlphaBeta
1 jaar1 jaar1 jaar1 jaar1 jaar
Deelnemingsrecht D-EUR2,22 %0,12 %3,64 %-1,67 %153,10 %
Benchmark
Deelnemingsrecht D-EUR
Benchmark
1 jaar 3 jaar 1 jaar 3 jaar
Volatiliteit 2,22 %
Tracking Error
Alpha -1,67 %
Correlatiecoëfficiënt 0,12 %
Informatieratio 3,64 %
Beta 153,10 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
28/04/2010
Oprichtingsdatum (Aandeel)
29/08/2014
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
EURIBOR EUR 1M Capitalise
100 bp
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1104227845
Nettovermogen (fonds)
126 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
AIFM
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (UK)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,500 %
Toegepaste beheerkosten
0,500 %
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Terugkoopvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.