Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Prifund USA Equities Aandelen VS

Aandelen VS
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/02/2019)
189,14 USD
Roger  GUERRA–LU0122274938–
Roger GUERRA
Jérôme TROTIGNON–LU0122274938–
Jérôme TROTIGNON
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
189,14 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/02/2019)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/02/2019)
189,14 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Roger GUERRA  
Jérôme TROTIGNON  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft op lange termijn naar de optimale groei van uw kapitaal. Het Compartiment belegt voornamelijk in aandelen van kleine, middelgrote en grote ondernemingen waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika en waarvan de aandelen genoteerd zijn op een Beurs van de Verenigde Staten van Amerika of op een „gereglementeerde markt.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/02/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement B-USD Gecumuleerd Jaarlijkse

-2,02 %

2,98 %

11,93 %

14,61 %

5,25 %

10,35 %

Sinds oprichting

96,50 %

174,23 %

3,79 %

5,71 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-USD)

Marktindexen

96,50 %

174,23 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-USD)

Marktindexen

-2,02 %

2,98 %

11,93 %

14,61 %

5,25 %

10,35 %

3,79 %

5,71 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

Volatiliteit
Deelnemingsrecht B-USDMarktindexen
1 jaar*15,69 %18,01 %
3 jaar*11,91 %11,24 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting
Deelnemingsrecht B-USD
Marktindexen
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 15,69 % 11,91 % 18,01 % 11,24 %
Tracking Error

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
18/12/2000
Oprichtingsdatum (Aandeel)
18/12/2000
Juridische vorm
SICAV
Marktindexen
S&P 500 (NR)
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
ISIN-code
LU0122274938
Nettovermogen (fonds)
38 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
AIFM
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Inschrijvingsvergoeding
5,00 % max
Terugkoopvergoeding
2,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.