Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Real Estate Sicav Direct vastgoed

Direct vastgoed
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/06/2019)
138,60 CHF
Pierre  JACQUOT–CH0124238004–
Pierre JACQUOT
Emmanuelle KILIAN–CH0124238004–
Emmanuelle KILIAN
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
138,60 CHF
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/06/2019)
0
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/06/2019)
138,60 CHF
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Pierre JACQUOT  
Emmanuelle KILIAN  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Een fonds dat belegt in fysiek onroerend goed in het hele Zwitserse territorium. Een strategie die ernaar streeft een stabiel huurrendement te boeken op zijn gebouwen, met een aanvullende strategie voor toegevoegde waarde die naar kapitaalwinst streeft. Een portefeuille die hoofdzakelijk is gericht op de woonsector en daarnaast ook op gemengde, administratieve en commerciële activa.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (14/06/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-CHF Gecumuleerd Jaarlijkse

5,04 %

5,44 %

7,86 %

Sinds oprichting

64,98 %

6,27 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-CHF)

Benchmark

64,98 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-CHF)

Benchmark

5,04 %

5,44 %

7,86 %

6,27 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht A-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht A-CHFBenchmark
1 jaar*8,88 %-6,69 %
3 jaar*25,36 %-21,63 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting28,51 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-17,95 %
Deelnemingsrecht A-CHF
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 8,88 % 25,36 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -17,95 %
Maximale maandelijkse winst 28,51 %
Maximale drawdown -6,69 % -21,63 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
09/12/2010
Oprichtingsdatum (Aandeel)
21/03/2011
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
CHF
Valuta (deelnemingsrecht)
CHF
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
CH0124238004
Regelgevende autoriteit
FINMA
Beheermaatschappij
OROX Asset Management SA
Land van domiciliëring
Zwitserland
Maximale Beheerkosten
0,500 %
Toegepaste beheerkosten
0,500 %
Inschrijvingsvergoeding
5,00 % max
Terugkoopvergoeding
2,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.