Mobile Logo

EdR Selective Japan Japanse aandelen

Japanse aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/08/2017)
161,58 EUR
Takahiro  UEMURA–FR0010983924–
Takahiro UEMURA
Takashi SHIMODAIRA(ProductSpecialist)–FR0010983924–
Takashi SHIMODAIRA(ProductSpecialist)
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
161,58 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/08/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/08/2017)
161,58 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Takahiro UEMURA  
Takashi SHIMODAIRA(ProductSpecialist)  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het beheer van de ICBE is erop gericht over de aanbevolen beleggingstermijn van vijf jaar een hoger rendement te behalen dan de TOPIX Net Total Return index.

+ -

Commentaar 31/07/2017

In de eerste helft van de maand vertoonde de Japanse aandelenmarkt een lichte winst dankzij de solide macro-economie in de VS en Europa, positieve verwachtingen voor de publicaties van de bedrijfswinsten voor de periode van april tot juni, de normalisering van het monetaire beleid van de centrale banken (verwachte afbouw bij de ECB en vooruitzichten voor de simulatieverlaging van de FRB in de VS), terwijl er ook een baissefase was door de historische nederlaag van de LDP, van oudsher de doorslaggevende partij in Japan, bij de verkiezingen voor de raad van Tokio op 2 juli. De verdere waardedaling van de JPY bood rugwind aan de Japanse aandelenmarkt. In de tweede helft van de maand werd de stijging van de aandelenmarkt afgeremd door de risicoaversie bij de beleggers en de stijging van de Japanse yen tegenover de Amerikaanse dollar, in een context van bezorgdheid over negatieve politieke factoren zoals (a) een daling van het bijvalspercentage voor de regering-Abe tot onder 30%, een zogeheten kritische drempel, bij een peiling in de massamedia, (b) de Russiagate-verdenkingen rond Jared Kushner, schoonzoon en Senior Adviser van de Amerikaanse president Donald Trump, en (c) de lancering door Noord-Korea van een ICBM (intercontinental ballistic missile) raket. Volgens de subsectorale classificatiecriteria van de SMAM waren de best presterende sectoren van deze maand onder meer ijzer en staal (dankzij de verlaging van de productiecapaciteit voor ruw staal in continentaal China), non-ferro metalen en elektrische kabels (dankzij de stijging van de koperprijs), machinegereedschap en lagers (robuuste groei van inkomende orders uit continentaal China) en industriële elektrische apparaten (robuuste groei van inkomende orders voor robots voor industrieel gebruik). De slechtst presterende sectoren waren money center banks & trust banks (door de aanhoudend lage langetermijnrente), overige productie (onder druk door winstneming na de stijging van de koersen), transport over land (relatief lage positie wat de verwachte resultaten voor april-juni in alle sectoren betreft) en effecten (door de bezorgdheid over de onzekere politieke situaties en het geopolitieke risico).

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (17/08/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement C-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

7,96 %

2,34 %

7,96 %

2,34 %

1 jaar

12,41 %

9,90 %

12,41 %

9,90 %

3 jaar

44,88 %

40,59 %

13,10 %

11,98 %

5 jaar

71,88 %

68,16 %

11,43 %

10,95 %

Sinds oprichting

64,51 %

58,14 %

7,81 %

7,17 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

7,96 %

2,34 %

12,41 %

9,90 %

44,88 %

40,59 %

71,88 %

68,16 %

64,51 %

58,14 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

12,41 %

9,90 %

13,10 %

11,98 %

11,43 %

10,95 %

7,81 %

7,17 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmark
1 jaar*10,76 %11,33 %6,58 %0,82 %-0,05 %1,06 %
3 jaar*12,10 %13,70 %7,61 %0,83 %0,14 %0,84 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmark
1 jaar*-5,69 %0,04 %0,78 %
3 jaar*-20,09 %0,33 %0,73 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting14,52 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-19,82 %
Deelnemingsrecht C-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 10,76 % 12,10 % 11,33 % 13,70 %
Tracking Error 6,58 % 7,61 %
Sharpe-ratio 1,06 % 0,84 %
Alpha 0,04 % 0,33 %
Correlatiecoëfficiënt 0,82 % 0,83 %
Informatieratio -0,05 % 0,14 %
Maximaal maandelijks verlies -19,82 %
Maximale maandelijkse winst 14,52 %
Maximale drawdown -5,69 % -20,09 %
Beta 0,78 % 0,73 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/12/2010
Oprichtingsdatum (Aandeel)
04/01/2011
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
TOPIX Net Total Return
Referentievaluta (fonds)
JPY
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0010983924
Nettovermogen (fonds)
16.947 M (JPY)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Sumitomo
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
2,000 %
Toegepaste beheerkosten
2,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 16u30 aan de netto vermogenswaarde van de volgende dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.