Mobile Logo

EdR Japan Japanse aandelen

Japanse aandelen
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/11/2017)
171,56 EUR
Takahiro  UEMURA–FR0010983924–
Takahiro UEMURA
Takashi SHIMODAIRA(ProductSpecialist)–FR0010983924–
Takashi SHIMODAIRA(ProductSpecialist)
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
171,56 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/11/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/11/2017)
171,56 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Takahiro UEMURA  
Takashi SHIMODAIRA(ProductSpecialist)  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het beheer van de ICBE is erop gericht over de aanbevolen beleggingstermijn van vijf jaar een hoger rendement te behalen dan de TOPIX Net Total Return index.

+ -

Commentaar 31/10/2017

In de eerste helft van de maand stegen de Japanse aandelenkoersen gestaag op de risicogerichte markt, waarbij het jaarrecord geregeld sneuvelde, onder aanvoering van large-caps die dankzij de volgende diverse factoren met een inhaalslag bezig waren: (a) de marktverwachting van de voortzetting van Abenomics (dat als een bedrijfsvriendelijk economisch beleid wordt beschouwd) nam toe door het positieve nieuws dat een grote overwinning voorspelde voor de LDP (Liberal Democratic Party) en Komeito's coalitie bij de verkiezingen voor het Lagerhuis, die plaatsvonden op 22 oktober 2017; (b) de verbetering van het ondernemersvertrouwen, vooral bij de productiesector, in de “Tankan” van de BoJ (enquête van september 2017); en (c) in de VS, fundamentele economische indicatoren, zoals het ISM Report voor de bedrijfssentimentindex, die gunstig uitvielen, terwijl de marktactoren bleven hopen op de invoering van een belastinghervorming door de regering van president Donald Trump.In de tweede helft van de maand trok de Japanse aandelenmarkt de positieve trend door en werd het record opnieuw meer dan eens verbroken, omdat (a) de markt nu meer vertrouwen heeft in de voortzetting van het economische beleid van premier Shinzo Abe en zijn maatregelen als de regerende partij, de LDP, sterk wint bij de verkiezingen voor de Diet, (b) de bedrijfswinsten van Japan doorgaans goed werden bevonden bij de publicaties van de eerste halfjaarcijfers, en (c) de Amerikaanse dollar aansterkte dankzij de stijging van de Amerikaanse rente, het gevolg van de toenemende verwachting dat er vooruitgang wordt geboekt met de grote belastinghervormingen van president Trump, die bovendien een verlaging van de vennootschapsbelasting bevatten.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (17/11/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement C-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

14,63 %

9,85 %

14,63 %

9,85 %

1 jaar

14,09 %

11,37 %

14,09 %

11,37 %

3 jaar

55,22 %

48,48 %

15,77 %

14,07 %

5 jaar

94,42 %

94,30 %

14,21 %

14,19 %

Sinds oprichting

74,67 %

69,73 %

8,45 %

8,00 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

14,63 %

9,85 %

14,09 %

11,37 %

55,22 %

48,48 %

94,42 %

94,30 %

74,67 %

69,73 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

14,09 %

11,37 %

15,77 %

14,07 %

14,21 %

14,19 %

8,45 %

8,00 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmark
1 jaar*9,31 %9,67 %6,27 %0,78 %0,12 %1,66 %
3 jaar*12,25 %14,01 %7,73 %0,83 %0,12 %0,98 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmark
1 jaar*-5,69 %0,08 %0,75 %
3 jaar*-20,09 %0,36 %0,72 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting14,52 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-21,59 %
Deelnemingsrecht C-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 9,31 % 12,25 % 9,67 % 14,01 %
Tracking Error 6,27 % 7,73 %
Sharpe-ratio 1,66 % 0,98 %
Alpha 0,08 % 0,36 %
Correlatiecoëfficiënt 0,78 % 0,83 %
Informatieratio 0,12 % 0,12 %
Maximaal maandelijks verlies -21,59 %
Maximale maandelijkse winst 14,52 %
Maximale drawdown -5,69 % -20,09 %
Beta 0,75 % 0,72 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/12/2010
Oprichtingsdatum (Aandeel)
04/01/2011
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
TOPIX Net Total Return
Referentievaluta (fonds)
JPY
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0010983924
Nettovermogen (fonds)
17.308 M (JPY)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Sumitomo
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
2,000 %
Toegepaste beheerkosten
2,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 16u30 aan de netto vermogenswaarde van de volgende dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.