Mobile Logo

EdR Signatures Financial Bonds Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/05/2017)
173,59 EUR
Julien  de SAUSSURE–FR0010584474–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0010584474–
Benjamine NICKLAUS
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
173,59 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/05/2017)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/05/2017)
173,59 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling, over de aanbevolen beleggingsduur, beter te presteren dan de index Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index via een portefeuille die is blootgesteld aan obligaties die vooral zijn uitgegeven door internationale financiële instellingen.

+ -

Commentaar 28/04/2017

April was verdeeld in twee fases. Vóór het resultaat van de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen namen de meeste markten een afwachtende houding aan vanwege de vrees voor een tweede ronde waarin Marine Le Pen en Jean-Luc Mélenchon het tegen elkaar zouden opnemen. Na de uitslag van de eerste ronde, waarin Emmanuel Macron als winnaar uit de bus kwam en Marine Le Pen op de tweede plaats eindigde, zagen we een sterke stijging in de meeste klassen van risicoactiva en een wezenlijke daling van 20-25 basispunten in de rentespreads tussen OATs en Bunds.Crédit Suisse bevestigde bij de publicatie van zijn resultaten voor het 1ste kwartaal van 2017 de lancering van een kapitaalverhoging van 4 miljard CHF. Deze bevestiging, die werd verwacht en positief was voor het krediet, maakte een einde aan het marktintroductieproject van het Zwitserse filiaal van Crédit Suisse. De obligaties van Crédit Suisse reageerden positief op deze aankondiging. De AT1's van Banco Popular bleven met een daling van 10 punten daarentegen sterk achter in april. Na een interne audit maakte Banco Popular bekend dat zijn totale kapitaalratio van 13,14% op 31/12/2016 was gedaald tot 11,85% op 31/03/2017. Belangrijker nog is dat de manoeuvreerruimte vóór een automatische opschorting van de coupon van € 1,1 miljard naar € 200-300 miljoen daalde. Het resultatenseizoen is zeer goed begonnen in de Verenigde Staten en Europa. De Scandinavische banken, Santander, UBS en RBS hebben beter dan verwachte resultaten gepubliceerd en droegen zo bij tot de outperformance van de aandelen en het krediet van de financiële emittenten in vergelijking met de rest van de markt. De activiteit op de primaire markten bleef zeer bescheiden omdat men eerst de resultaten van de Franse verkiezingen wilde afwachten, en deze houding samenviel met het begin van de resultatenpublicaties en de black-outperiode voor bedrijven. Enkel Santander en Erste hebben een Additional Tier 1-obligatie uitgegeven.Het fonds boekte een positief rendement. De grote blootstelling (28% van de portefeuille) aan Franse banken en verzekeraars droeg bij tot de zeer goede resultaten van het fonds in april. De AT1's van Franse banken stegen 3 à 5 punten en de achtergestelde schulden van Franse verzekeraars stegen 2 à 3 punten tijdens de maand (de eeuwigdurende obligatie van Axa moest 70 basispunten prijsgeven na de 1ste ronde van de verkiezingen).

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (26/05/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement

Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017 5,07 % 5,07 %
1 jaar 8,65 % 8,65 %
3 jaar 12,41 % 3,97 %
5 jaar 60,72 % 9,94 %
Sinds oprichting 73,59 % 6,17 %
Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

5,07 %

8,65 %

12,41 %

60,72 %

73,59 %

Jaarlijkse

8,65 %

3,97 %

9,94 %

6,17 %Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar
Deelnemingsrecht I-EUR3,79 %4,61 %3,14 %3,46 %0,57 %0,69 %1,65 %0,18 %1,90 %1,48 %
Benchmark1,82 %2,27 %
Maximale maandelijkse winstMaximale drawdownAlphaBeta
Sinds oprichting1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar
Deelnemingsrecht I-EUR1,63 %-3,38 %-8,20 %0,08 %-0,05 %1,19 %1,40 %
Benchmark
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar 3 jaar 1 jaar 3 jaar
Volatiliteit 3,79 % 4,61 % 1,82 % 2,27 %
Tracking Error 3,14 % 3,46 %
Sharpe-ratio 1,90 % 1,48 %
Alpha 0,08 % -0,05 %
Correlatiecoëfficiënt 0,57 % 0,69 %
Informatieratio 1,65 % 0,18 %
Maximale maandelijkse winst 1,63 %
Maximale drawdown -3,38 % -8,20 %
Beta 1,19 % 1,40 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
10/03/2008
Oprichtingsdatum (Aandeel)
10/03/2008
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
BofA Merrill Lynch Euro Financial
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
FR0010584474
Nettovermogen (fonds)
1.468 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (UK)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
0,600 %
Toegepaste beheerkosten
0,600 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
20,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.