Mobile Logo

EdR Signatures Financial Bonds Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/10/2017)
140,19 EUR
Julien  de SAUSSURE–FR0011034495–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0011034495–
Benjamine NICKLAUS
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
140,19 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/10/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/10/2017)
140,19 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling, over de aanbevolen beleggingsduur, beter te presteren dan de index Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index via een portefeuille die is blootgesteld aan obligaties die vooral zijn uitgegeven door internationale financiële instellingen.

+ -

Commentaar 29/09/2017

De spreads zijn deze maand relatief stabiel gebleven, met alles bij elkaar toch een opwaartse trend. Deze trend werd eerst ondersteund door de QE-aankondiging van de ECB en vervolgens door de tijdelijke afname van de ongerustheid over Noord-Korea en de afzwakking van de orkaan Irma. Halverwege september zagen we met name een opleving van de verzekeraars door de lagere inschatting van de schade veroorzaakt door de orkaan, en een goede prestatie van de perifere CoCo's na de ratingverhoging van Portugal door S&P. Eind september leidden de vrij agressieve verklaringen van de Fed en de stijging van de staatsrente die volgde op de bekendmaking van de details van het Amerikaanse belastinghervormingsvoorstel niet tot een aanzienlijke verbreding van de spreads. De maand september werd gekenmerkt door een sterke prestatie van de CoCo's in euro (0,73%) en in dollar (0,46%) en van de perpetuele uitgiften van verzekeraars. De Tier 2-uitgiften van banken en verzekeraars noteerden een licht positief rendement (0,07% en 0,15%). Nordea kondigde aan dat het zijn hoofdkantoor zal verhuizen van Zweden naar Finland, waardoor het onder toezicht van de ECB zal vallen. Een van de voornaamste redenen voor deze beslissing is de toename van verschillende belastingen en regels die de Zweedse autoriteiten opleggen aan de banken. In Portugal publiceerde Novo Banco de voorlopige resultaten van de herstructurering van zijn passiva. Het vereiste quorum voor de terugkoop van 76% van 8,3 miljard aan obligaties, een van de voorwaarden van het plan, is niet bereikt. In oktober zal daarom een tweede ronde plaatsvinden. In Italië hebben de aandeelhouders van Banca Carige een kapitaalverhoging van 560 miljoen euro goedgekeurd. Deze kapitaalverhoging is een van de drie maatregelen van de bank om haar kapitaal te versterken, naast een verkoop van activa en de omzetting van achtergestelde schulden in aandelen. De primaire markt was deze maand vrij actief. Julius Baer, Jyske Bank, NIBC en Investec gaven AT1-papier (Additional Tier 1) uit, zij het voor lage bedragen (minder dan 300 miljoen euro). Ook Santander en ABN Amro deden AT1-uitgiften, elk voor een bedrag van 1 miljard euro. Tot slot werden er Tier 2-obligaties uitgegeven door KBC, Bank of Ireland, ING en Banco BPM. Het fonds boekte een positief rendement in september, met een belangrijke bijdrage van het CoCo-segment.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/10/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement C-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

8,37 %

2,95 %

8,37 %

2,95 %

1 jaar

9,02 %

2,58 %

9,02 %

2,58 %

3 jaar

14,80 %

8,75 %

4,69 %

2,83 %

5 jaar

39,85 %

21,72 %

6,93 %

4,01 %

Sinds oprichting

40,19 %

36,76 %

5,29 %

4,90 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

8,37 %

2,95 %

9,02 %

2,58 %

14,80 %

8,75 %

39,85 %

21,72 %

40,19 %

36,76 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

9,02 %

2,58 %

4,69 %

2,83 %

6,93 %

4,01 %

5,29 %

4,90 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmark
1 jaar*3,03 %1,79 %2,68 %0,48 %2,54 %1,33 %
3 jaar*4,66 %2,27 %3,44 %0,71 %0,43 %1,27 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmark
1 jaar*-1,72 %0,13 %0,81 %
3 jaar*-8,67 %0,03 %1,45 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting9,15 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-11,77 %
Deelnemingsrecht C-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,03 % 4,66 % 1,79 % 2,27 %
Tracking Error 2,68 % 3,44 %
Sharpe-ratio 1,33 % 1,27 %
Alpha 0,13 % 0,03 %
Correlatiecoëfficiënt 0,48 % 0,71 %
Informatieratio 2,54 % 0,43 %
Maximaal maandelijks verlies -11,77 %
Maximale maandelijkse winst 9,15 %
Maximale drawdown -1,72 % -8,67 %
Beta 0,81 % 1,45 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
10/03/2008
Oprichtingsdatum (Aandeel)
04/04/2011
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
BofA Merrill Lynch Euro Financial
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0011034495
Nettovermogen (fonds)
1.795 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,200 %
Toegepaste beheerkosten
1,200 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
20,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.