Mobile Logo

EdR Signatures Financial Bonds Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2017)
119,58 USD
Julien  de SAUSSURE–FR0011781210–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0011781210–
Benjamine NICKLAUS
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
119,58 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2017)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2017)
119,58 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling, over de aanbevolen beleggingsduur, beter te presteren dan de index Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index via een portefeuille die is blootgesteld aan obligaties die vooral zijn uitgegeven door internationale financiële instellingen.

+ -

Commentaar 31/07/2017

In juli golfde de markt op en neer met de ingrepen van de ECB en de Fed. Zo vormden de “hawkish” verklaringen van Draghi aan het einde van de maand juni de aanleiding voor een stijging van de staatsrente en een sterke spreadverbreding, die nog werd aangescherpt door de tegenvallende veiling van Franse schuld op 30 jaar. De meer soepele verklaringen van Janet Yellen midden juli daarentegen veroorzaakten een tegengestelde trend op de markten. De versmalling van de spreads in combinatie met een daling van de staatsrente werd later in de tweede helft van de maand doorgetrokken dankzij de commentaren van de Fed en de ECB (20 juli) die veeleer stimulerend overkwamen: de twee instellingen stelden immers dat zij voorlopig geen wijzigingen aanbrachten in hun monetaire beleid. De verschillende segmenten van de markt voor achtergestelde schulden van financiële instellingen boekten meestal een positief rendement in juli. De verzekeringssector realiseerde een outperformance in de loop van de maand, met een versmalling van de spreads van 35,5 basispunten voor de eeuwigdurende obligaties van verzekeraars. Ook de CoCo's zetten een sterke prestatie neer (rendement van 2,57% voor de CoCo's in euro en van 1,90% voor de CoCo's in dollar). In de loop van de maand werd de grote schoonmaak in het bankensysteem voortgezet in Europa. In Italië accepteerde de Europese Commissie de preventieve herkapitalisatie van Monte Paschi, omdat de twee vereiste voorwaarden vervuld bleken: solvabiliteit en formele verbintenis van privébeleggers dat zij de portefeuille van dubieuze vorderingen zouden overnemen. Die herkapitalisatie bestaat uit een staatssteun van 5,4 miljard euro, een “burden sharing” van 4,3 miljard euro door de aandeelhouders en de houders van achtergestelde schuld en in aandelen geconverteerde AT1's, en ten slotte 0,5 miljard euro via de verkoop van bepaalde activiteiten. In Portugal keurde de Europese Commissie de verkoop van Novo Banco aan het Amerikaanse fonds Lone Star goed. Die verkoop kan echter enkel doorgaan als het optimalisatieplan voor de verplichtingen, dat 500 miljoen euro aan Core Equity Tier 1 zou moeten opleveren, succes boekt. RBS, tot slot, bereikte in de loop van de maand een akkoord met de FHFA voor de uitgifte van RMBS-effecten. De primaire markt was niet zeer actief in de loop van de maand. Bankia gaf zijn eerste AT1-obligatie uit (6% coupon), terwijl Caixabank en NationWide achtergestelde obligaties van Tier 2 uitgaven. Het fonds boekte een positief rendement in juli, waar vooral de segmenten van de CoCo's en de verzekeringen een sterke bijdrage toe leverden.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/08/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement JH-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

8,42 %

2,52 %

8,42 %

2,52 %

1 jaar

10,63 %

2,18 %

10,63 %

2,18 %

3 jaar

16,89 %

9,22 %

5,33 %

2,97 %

Sinds oprichting

19,58 %

12,49 %

5,37 %

3,51 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (JH-USD)

Benchmark

8,42 %

2,52 %

10,63 %

2,18 %

16,89 %

9,22 %

19,58 %

12,49 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (JH-USD)

Benchmark

10,63 %

2,18 %

5,33 %

2,97 %

5,37 %

3,51 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht JH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht JH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht JH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht JH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht JH-USDBenchmark
1 jaar*2,92 %1,81 %2,44 %0,55 %3,71 %0,78 %
3 jaar*4,73 %2,30 %3,56 %0,69 %0,61 %1,14 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht JH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht JH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht JH-USDBenchmark
1 jaar*-1,59 %0,17 %0,89 %
3 jaar*-7,88 %0,08 %1,41 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,32 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,94 %
Deelnemingsrecht JH-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 2,92 % 4,73 % 1,81 % 2,30 %
Tracking Error 2,44 % 3,56 %
Sharpe-ratio 0,78 % 1,14 %
Alpha 0,17 % 0,08 %
Correlatiecoëfficiënt 0,55 % 0,69 %
Informatieratio 3,71 % 0,61 %
Maximaal maandelijks verlies -2,94 %
Maximale maandelijkse winst 3,32 %
Maximale drawdown -1,59 % -7,88 %
Beta 0,89 % 1,41 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
10/03/2008
Oprichtingsdatum (Aandeel)
18/03/2014
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
BofA Merrill Lynch Euro Financial
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
500000.00 USD
ISIN-code
FR0011781210
Nettovermogen (fonds)
1.791 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
0,600 %
Toegepaste beheerkosten
0,600 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
20,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.