Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Financial Bonds Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/02/2018)
123,36 USD
Julien  de SAUSSURE–FR0011781210–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0011781210–
Benjamine NICKLAUS
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
123,36 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/02/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/02/2018)
123,36 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling, over de aanbevolen beleggingsduur, beter te presteren dan de index Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index via een portefeuille die is blootgesteld aan obligaties die vooral zijn uitgegeven door internationale financiële instellingen.

+ -

Commentaar 31/01/2018

De maand januari werd gekenmerkt door een grote spanning op de rentemarkten van de kernlanden. Deze ontwikkeling, die midden december was begonnen, had een impact op alle looptijden van de Duitse en Amerikaanse obligaties. De renteproducten op 10 jaar presteerden zwak door een rentestijging met 27 basispunten in Duitsland en met 30 basispunten in de Verenigde Staten. De wereldwijde economische groei is nog steeds solide. De obligatiemarkten trokken daarom hun inflatievooruitzichten op, met name in de Verenigde Staten, en beginnen vooral rekening te houden met renteverhogingen in de komende kwartalen, ook in Europa. Achtergestelde obligaties van financiële instellingen hebben het jaar goed ingezet, en vooral het segment van de CoCo's presteerde goed. De spreads op uitgiften van perifere landen (Spanje en Italië) zijn in januari aanzienlijk smaller geworden. Op de primaire markt voor achtergestelde obligaties gaf eerst Monte Paschi en vervolgens IKB een nieuwe T2 in EUR uit. Raiffeisen gaf een tweede AT1 uit van 500 miljoen EUR en een coupon van 4,5%. Belfius gaf zijn eerste AT1 uit voor 500 miljoen EUR en een coupon van 3,625%. Van de verzekeraars gaf Crédit Agricole Assurances een nieuwe T2 uit met een eerste calldatum in 2028 en een coupon van 2,625%.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/02/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement JH-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-0,02 %

-0,42 %

-0,02 %

-0,42 %

1 jaar

10,37 %

2,52 %

10,37 %

2,52 %

3 jaar

17,67 %

6,11 %

5,56 %

1,99 %

Sinds oprichting

23,36 %

12,75 %

5,48 %

3,10 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (JH-USD)

Benchmark

-0,02 %

-0,42 %

10,37 %

2,52 %

17,67 %

6,11 %

23,36 %

12,75 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (JH-USD)

Benchmark

10,37 %

2,52 %

5,56 %

1,99 %

5,48 %

3,10 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht JH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht JH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht JH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht JH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht JH-USDBenchmark
1 jaar*2,85 %1,71 %2,48 %0,50 %3,38 %1,30 %
3 jaar*4,79 %2,32 %3,53 %0,71 %1,08 %0,73 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht JH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht JH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht JH-USDBenchmark
1 jaar*-1,12 %0,16 %0,84 %
3 jaar*-7,88 %0,23 %1,47 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,32 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,94 %
Deelnemingsrecht JH-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 2,85 % 4,79 % 1,71 % 2,32 %
Tracking Error 2,48 % 3,53 %
Sharpe-ratio 1,30 % 0,73 %
Alpha 0,16 % 0,23 %
Correlatiecoëfficiënt 0,50 % 0,71 %
Informatieratio 3,38 % 1,08 %
Maximaal maandelijks verlies -2,94 %
Maximale maandelijkse winst 3,32 %
Maximale drawdown -1,12 % -7,88 %
Beta 0,84 % 1,47 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
10/03/2008
Oprichtingsdatum (Aandeel)
18/03/2014
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
BofA Merrill Lynch Euro Financial
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
500000.00 USD
ISIN-code
FR0011781210
Nettovermogen (fonds)
2.072 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
0,600 %
Toegepaste beheerkosten
0,600 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
20,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.