Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Financial Bonds Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/05/2018)
122,92 USD
Julien  de SAUSSURE–FR0011781210–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0011781210–
Benjamine NICKLAUS
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
122,92 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/05/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/05/2018)
122,92 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling, over de aanbevolen beleggingsduur, beter te presteren dan de index Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index via een portefeuille die is blootgesteld aan obligaties die vooral zijn uitgegeven door internationale financiële instellingen.

+ -

Commentaar 30/04/2018

Begin april leken de financials weinig last te hebben van de macro-economische en geopolitieke onzekerheid (risico van een handelsoorlog, ontwikkelingen in Syrië, Amerikaanse sancties tegen Rusland ...), gelet op de sterke stijging van deze markt. Bepaalde banken met een aanzienlijke Russische blootstelling (Raffaisen, Unicredit, Société Générale) kwamen echter onder zware druk te staan door de sancties. De situatie sloeg halverwege de maand om en de spreads verbreedden, voor een deel door winstnemingen na de rally van het begin van de maand. In het licht van de rentevolatiliteit zette deze dalende trend zich voort tot het einde van de maand, ondanks de voor het merendeel aanvaardbare bedrijfsresultaten.Alle segmenten boekten deze maand een outperformance. De verliezen aan het eind van de maand wisten slechts een deel van de winsten van begin april weg. De verzekeringssector boekte een fors beter resultaat, met een spreadversmalling van 12 basispunten voor de eeuwigdurende effecten en een rendement van 0,49% voor de Tier 2-uitgiften. In dezelfde lijn noteerden de Coco's in euro en dollar een positief rendement van 0,59% en 0,42%. Ook het bankpapier van Tier 2 behaalde een positief rendement (0,22%). De Europese banken zijn begonnen met de publicatie van hun resultaten voor het eerste kwartaal. De volgende algemene trend tekent zich daarbij af: daling van de omzetgroei, verbetering van de activakwaliteit en stabilisatie van de kapitaalratio's (zwakke impact van de reglementaire maatregelen dankzij kapitaalgenerering). Wij zagen vooral goede resultaten van de Spaanse banken en een mooie prestatie van Credit Suisse en DNB. De Zweedse banken daarentegen bleven over het algemeen achter, omdat hun kredietmarges onder druk staan. Ook UBS publiceerde teleurstellende resultaten, door de minder goede resultaten van zijn vermogensbeheeractiviteiten.Er was heel wat activiteit op de primaire markt. Begin april gaf Caixabank een na 7 jaar aflosbare Tier 2 met een looptijd van 12 jaar uit, voor 1 miljard euro en met een coupon van 2,25%, terwijl Ibercaja voor 350 miljoen euro een AT1 met een coupon van 7% uitgaf. Daarnaast maakten twee kleine emittenten deze maand hun intrede op de markt: Bawag en Deutsche Pfandbriefbank gaven voor 300 miljoen euro aan AT1's uit met coupons van respectievelijk 5% en 5,75%. KBC gaf voor 1 miljard euro aan Coco's met een coupon van 4,25% uit om zijn toekomstige calls te herfinancieren. Phoenix, ten slotte, gaf een Restricted Tier 1 (RT1) met een coupon van 5,75% uit voor 500 miljoen GBP.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/05/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement JH-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-0,37 %

-0,67 %

-0,37 %

-0,67 %

1 jaar

5,77 %

1,25 %

5,77 %

1,25 %

3 jaar

16,54 %

6,51 %

5,23 %

2,12 %

Sinds oprichting

22,92 %

12,47 %

5,08 %

2,86 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (JH-USD)

Benchmark

-0,37 %

-0,67 %

5,77 %

1,25 %

16,54 %

6,51 %

22,92 %

12,47 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (JH-USD)

Benchmark

5,77 %

1,25 %

5,23 %

2,12 %

5,08 %

2,86 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht JH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht JH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht JH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht JH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht JH-USDBenchmark
1 jaar*3,14 %1,57 %2,39 %0,67 %2,02 %0,30 %
3 jaar*4,85 %2,29 %3,59 %0,71 %0,88 %0,61 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht JH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht JH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht JH-USDBenchmark
1 jaar*-2,22 %0,08 %1,34 %
3 jaar*-7,53 %0,17 %1,51 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,32 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,94 %
Deelnemingsrecht JH-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,14 % 4,85 % 1,57 % 2,29 %
Tracking Error 2,39 % 3,59 %
Sharpe-ratio 0,30 % 0,61 %
Alpha 0,08 % 0,17 %
Correlatiecoëfficiënt 0,67 % 0,71 %
Informatieratio 2,02 % 0,88 %
Maximaal maandelijks verlies -2,94 %
Maximale maandelijkse winst 3,32 %
Maximale drawdown -2,22 % -7,53 %
Beta 1,34 % 1,51 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
10/03/2008
Oprichtingsdatum (Aandeel)
18/03/2014
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
ICE BofAML Euro Financial
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
500000.00 USD
ISIN-code
FR0011781210
Nettovermogen (fonds)
2.031 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
0,600 %
Toegepaste beheerkosten
0,600 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
20,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.