Mobile Logo

EdR Signatures Financial Bonds Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/07/2017)
112,45 USD
Julien  de SAUSSURE–FR0011882281–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0011882281–
Benjamine NICKLAUS
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
112,45 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/07/2017)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/07/2017)
112,45 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling, over de aanbevolen beleggingsduur, beter te presteren dan de index Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index via een portefeuille die is blootgesteld aan obligaties die vooral zijn uitgegeven door internationale financiële instellingen.

+ -

Commentaar 30/06/2017

Het eerste deel van de maand werd gedomineerd door meerdere gebeurtenissen: de afwikkeling van Banco Popular, het discours van de ECB, de verkiezingen in Groot-Brittannië en de Franse parlementsverkiezingen. Deze gebeurtenissen veroorzaakten echter geen toename in de volatiliteit, maar hebben gezorgd voor een hernieuwd optimisme, dat tot uiting kwam in een versmalling van de rentespreads. Deze ontwikkeling zette zich door in het tweede deel van de maand, ondanks de problemen bij de Italiaanse banken Veneto en Vicenza en een vrij volatiele olieprijs. Aan het einde van de maand konden wij echter een toename van de druk in de kredietsector vaststellen, door de stijging van de staatsrente. De maand juni werd gekenmerkt door een outperformance van de verzekeringssector, waarin de spreads van de perpetuele schulden van verzekeraars met 31 basispunten zijn gedaald. De CoCo's in dollar en euro boekten een sterke prestatie, ook al had de CoCo-index in euro te lijden onder het negatieve rendement van de uitgiften van Banco Popular en door de besmetting van bepaalde andere perifere waardepapieren. De markt heeft ons herinnerd aan het risico dat verbonden is met de specifieke situaties van bepaalde banken en verzekeraars. Het eerste markante voorbeeld was Banco Popular, dat door de SRB werd opgedoekt op 7 juni. De noodlijdende bank werd voor 1 symbolische euro overgenomen door Santander, waarbij de aandeelhouders en houders van AT1-leningen het verlies moesten slikken, en T2's werden omgezet. Daarna was er de vereffening van Banca Veneto en BP Vicenza volgens de nationale Italiaanse regels. De banken werden opgesplitst in twee aparte entiteiten: een goede en een slechte bank, met de overname van de goede bank door Intesa voor de symbolische prijs van 1 euro. De primaire markt was niet zeer actief in de loop van de maand juni. HSBC heeft een AT1-obligatie van 1,25 miljard euro uitgegeven met een coupon van 4,75%. Caixabank en Raiffeisen Bank hebben hun eerste AT1 uitgegeven met een coupon van 6,75% (1 miljard euro) en 6,125% (650 miljoen euro). Ten slotte hebben de verzekeraars XL Group en Swiss Re achtergestelde schulden uitgegeven voor 500 miljoen euro en 750 miljoen dollar. Het fonds behaalde in juni een positief resultaat, wat voor een groot deel te danken was aan het CoCo-segment (dat 61% bijdroeg aan de resultaten van het fonds, voor een blootstelling van 44%), en in mindere mate aan de verzekeringssector.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/07/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement BH-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

6,69 %

1,70 %

6,69 %

1,70 %

1 jaar

10,60 %

2,13 %

10,60 %

2,13 %

3 jaar

13,32 %

8,90 %

4,25 %

2,88 %

Sinds oprichting

12,45 %

9,31 %

3,85 %

2,91 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (BH-USD)

Benchmark

6,69 %

1,70 %

10,60 %

2,13 %

13,32 %

8,90 %

12,45 %

9,31 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (BH-USD)

Benchmark

10,60 %

2,13 %

4,25 %

2,88 %

3,85 %

2,91 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht BH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht BH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht BH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht BH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht BH-USDBenchmark
1 jaar*3,06 %1,81 %2,60 %0,53 %3,37 %1,06 %
3 jaar*4,67 %2,27 %3,56 %0,67 %0,31 %1,09 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht BH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht BH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht BH-USDBenchmark
1 jaar*-1,64 %0,16 %0,90 %
3 jaar*-8,34 %0,01 %1,38 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,26 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,99 %
Deelnemingsrecht BH-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,06 % 4,67 % 1,81 % 2,27 %
Tracking Error 2,60 % 3,56 %
Sharpe-ratio 1,06 % 1,09 %
Alpha 0,16 % 0,01 %
Correlatiecoëfficiënt 0,53 % 0,67 %
Informatieratio 3,37 % 0,31 %
Maximaal maandelijks verlies -2,99 %
Maximale maandelijkse winst 3,26 %
Maximale drawdown -1,64 % -8,34 %
Beta 0,90 % 1,38 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
10/03/2008
Oprichtingsdatum (Aandeel)
11/06/2014
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
BofA Merrill Lynch Euro Financial
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0011882281
Nettovermogen (fonds)
1.663 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,200 %
Toegepaste beheerkosten
1,200 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
20,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.