Mobile Logo

EdR Signatures Financial Bonds Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/09/2017)
114,43 USD
Julien  de SAUSSURE–FR0011882281–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0011882281–
Benjamine NICKLAUS
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
114,43 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/09/2017)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/09/2017)
114,43 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling, over de aanbevolen beleggingsduur, beter te presteren dan de index Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index via een portefeuille die is blootgesteld aan obligaties die vooral zijn uitgegeven door internationale financiële instellingen.

+ -

Commentaar 31/08/2017

Ondanks een daling van de rente op overheidsobligaties (teleurstellende cijfers in de Verenigde Staten en een Bank of England die de rente ongewijzigd hield) was het in het begin van de maand vrij rustig op de markt. De bezorgdheid over Noord-Korea zorgde echter vervolgens voor een golf van winstnemingen die geleid heeft tot een verbreding van de spreads en een forse toename van het aantal verkopers. Deze verkoopdruk nam uiteindelijk af en half augustus beleefde de markt een technisch herstel, na geruststellende woorden uit de Verenigde Staten en Noord-Korea. De opluchting was echter slechts van korte duur en maakte plaats voor een lichte daling, gevoed door de nog steeds hardnekkige verkoopdruk, ook al bleef de volatiliteit van de spreads gering omdat beleggers zich afwachtend opstelden tegenover de jaarlijkse vergadering van de centraal bankiers in Jackson Hole.Augustus werd gekenmerkt door zwakke prestaties van CoCo's in euro en in dollar (-0,16% en -0,06%) en eeuwigdurende uitgiften van verzekeraars, gecompenseerd door voorzichtig positieve resultaten in het segment van de Tier 2-instrumenten van banken en verzekeraars (0,32% en 0,20%). Ook deze maand werden er kwartaalresultaten gepubliceerd. In deze context van een verwachte renteverhoging, positieve groei en hogere inflatie, zetten de meeste instellingen een goede prestatie neer, vaak boven de algemene verwachtingen. Er waren in de loop van de maand meerdere ontwikkelingen te zien in verband met de grote schoonmaak in het bankensysteem. Banca Carige maakte in het begin van de maand zijn plannen bekend waarmee de bank zijn solvabiliteitspositie wil verbeteren. Concreet betekent het de verkoop van activiteiten, gebouwen en een portefeuille van dubieuze vorderingen om het eigen vermogen met circa 200 miljoen euro te verhogen. In Portugal voert Novo Banco een plan uit om zijn verplichtingen te optimaliseren. De bank heeft de voorwaarden gepubliceerd van de termijndeposito's die in het kader van het overnamebod tegen een verlaagde prijs aan de houders van zijn bevoorrechte schulden worden aangeboden, om ze aan te sporen aan de transactie deel te nemen. Er zijn in de loop van de maand nauwelijks uitgiften geweest op de primaire markt. Barclays heeft een AT1-obligatie van 1,25 miljard GBP met een coupon van 5,875% uitgegeven, en UBS heeft een senior obligatie in twee schijven uitgegeven met vaste en vlottende coupon, in dollar en met een looptijd van zes jaar. Na een negatief begin van de maand sloot het fonds augustus vrijwel onveranderd af, met tijdens de maand een licht negatieve bijdrage van de CoCo's.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/09/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement BH-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

8,57 %

2,45 %

8,57 %

2,45 %

1 jaar

10,33 %

2,11 %

10,33 %

2,11 %

3 jaar

14,69 %

8,29 %

4,66 %

2,68 %

Sinds oprichting

14,43 %

10,12 %

4,19 %

2,98 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (BH-USD)

Benchmark

8,57 %

2,45 %

10,33 %

2,11 %

14,69 %

8,29 %

14,43 %

10,12 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (BH-USD)

Benchmark

10,33 %

2,11 %

4,66 %

2,68 %

4,19 %

2,98 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht BH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht BH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht BH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht BH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht BH-USDBenchmark
1 jaar*3,21 %1,80 %2,73 %0,53 %2,65 %0,72 %
3 jaar*4,75 %2,26 %3,54 %0,70 %0,50 %1,06 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht BH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht BH-USDBenchmarkDeelnemingsrecht BH-USDBenchmark
1 jaar*-1,64 %0,13 %0,94 %
3 jaar*-8,34 %0,04 %1,47 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,26 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,99 %
Deelnemingsrecht BH-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,21 % 4,75 % 1,80 % 2,26 %
Tracking Error 2,73 % 3,54 %
Sharpe-ratio 0,72 % 1,06 %
Alpha 0,13 % 0,04 %
Correlatiecoëfficiënt 0,53 % 0,70 %
Informatieratio 2,65 % 0,50 %
Maximaal maandelijks verlies -2,99 %
Maximale maandelijkse winst 3,26 %
Maximale drawdown -1,64 % -8,34 %
Beta 0,94 % 1,47 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
10/03/2008
Oprichtingsdatum (Aandeel)
11/06/2014
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
BofA Merrill Lynch Euro Financial
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0011882281
Nettovermogen (fonds)
1.680 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,200 %
Toegepaste beheerkosten
1,200 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
20,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.