Mobile Logo

EdR Financial Bonds Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
109,66 EUR
Julien  de SAUSSURE–FR0013174695–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0013174695–
Benjamine NICKLAUS
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
109,66 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
109,66 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling, over de aanbevolen beleggingsduur, beter te presteren dan de index Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index via een portefeuille die is blootgesteld aan obligaties die vooral zijn uitgegeven door internationale financiële instellingen.

+ -

Commentaar 31/10/2017

De markt boekte een stijging tijdens de maand oktober, waarbij de beleggers vooral oog hadden voor de publicaties van de kwartaalresultaten. De goede Europese cijfers en de positieve vooruitzichten van het IMF voor de wereldwijde groei waren gedeeltelijk ook medeverantwoordelijk voor de versmalling van de spreads. Die werd echter nog versterkt door de gematigde commentaren van de ECB eind oktober en de ratingverhoging van Italië door S&P. Daarnaast leidde de onzekerheid rond de onafhankelijkheid van Catalonië (referendum en onafhankelijkheidsverklaring van 27 oktober) tot een sterke verkoopdruk bij de Spaanse emittenten, die geregeld achterbleven in de loop van de maand, om eind oktober echter weer omhoog te gaan (activering van artikel 155 door de Spaanse regering).De maand oktober werd gekenmerkt door een sterke prestatie van de CoCo's in euro (3,61%) en de eeuwigdurende uitgiften van verzekeraars (2,82%). Tegelijk boeken de segmenten van de Tier 2-effecten van banken en verzekeraars (1,16% en 2,29%) en de CoCo's in dollar (2,13%) goede resultaten.De gepubliceerde kwartaalresultaten zijn alles bij elkaar genomen positief, waarbij de banken profiteren van de huidige context: verwachting van rentestijging, goede groeicijfers en stijgende inflatie. Bij sommige financiële instellingen lijkt het herstructureringsproces nog lang niet voltooid, zoals bij Barclays en Deutsche Bank. Het resultaat van de optimalisering van de verplichtingen van Novo Banco is goed bevonden, en de Europese commissie heeft dan ook de verkoop van de bank aan het Amerikaanse fonds Lone Star en de Portugese staatshulp goedgekeurd. In Italië maakte Banca Carige bekend dat de voorlopige resultaten van haar bod tot schuldenruil voldoende bevredigend zijn om de optimalisering van de verplichtingen als vruchtbaar te bestempelen.De primaire markt was deze maand vrij actief. Banka Novia Scotia bracht een Additional Tier 1 (AT1) uit voor 1,25 miljard dollar, met een coupon van 4,65%. ASR gaf een Restricted Tier 1 (RT1) uit, de eerste in euro, voor 300 miljoen euro, met een coupon van 4,625%. Ten slotte werden er Tier 2-obligaties uitgegeven door Nationwide, Prudential en Credit Mutuel Arkea. Het fonds behaalde in oktober een positief resultaat, wat voor een groot deel te danken was aan het CoCo-segment en in mindere mate aan de verzekeringssector.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/11/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement ID-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

9,11 %

3,19 %

9,11 %

3,19 %

1 jaar

10,53 %

3,75 %

10,53 %

3,75 %

Sinds oprichting

13,32 %

4,61 %

9,06 %

3,18 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (ID-EUR)

Benchmark

9,11 %

3,19 %

10,53 %

3,75 %

13,32 %

4,61 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (ID-EUR)

Benchmark

10,53 %

3,75 %

9,06 %

3,18 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht ID-EURBenchmarkDeelnemingsrecht ID-EURBenchmarkDeelnemingsrecht ID-EURBenchmarkDeelnemingsrecht ID-EURBenchmarkDeelnemingsrecht ID-EURBenchmark
1 jaar*2,94 %1,73 %2,57 %0,50 %2,97 %2,14 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht ID-EURBenchmarkDeelnemingsrecht ID-EURBenchmarkDeelnemingsrecht ID-EURBenchmark
1 jaar*-1,33 %0,15 %0,84 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting
Deelnemingsrecht ID-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 2,94 % 1,73 %
Tracking Error 2,57 %
Sharpe-ratio 2,14 %
Alpha 0,15 %
Correlatiecoëfficiënt 0,50 %
Informatieratio 2,97 %
Maximale drawdown -1,33 %
Beta 0,84 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
10/03/2008
Oprichtingsdatum (Aandeel)
07/06/2016
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
BofA Merrill Lynch Euro Financial
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
FR0013174695
Nettovermogen (fonds)
1.842 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
0,600 %
Toegepaste beheerkosten
0,600 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
20,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.