Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Financial Bonds Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/06/2018)
99,51 EUR
Julien  de SAUSSURE–FR0013233699–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0013233699–
Benjamine NICKLAUS
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
99,51 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/06/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/06/2018)
99,51 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling, over de aanbevolen beleggingsduur, beter te presteren dan de index Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index via een portefeuille die is blootgesteld aan obligaties die vooral zijn uitgegeven door internationale financiële instellingen.

+ -

Commentaar 31/05/2018

De markt daalde deze maand door de hoge volatiliteit van de rentevoeten en spreads vanwege een onzeker politiek landschap. De laatste evoluties in verband met het politieke risico van Italië zorgden voor grote verbredingen van de spreads, voornamelijk voor de Italiaanse banken en verzekeraars. Dit effect sloeg over op de emittenten uit de periferie, voornamelijk die uit Spanje, die eind mei ook werden getroffen door nieuwe politieke onzekerheid in Spanje. De teleurstellende Europese cijfers (de PMI-index voor de activiteit in de eurozone daalde) en de hernieuwde geopolitieke spanningen (top tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea, importheffingen door de Verenigde Staten) droegen bij aan de algemene aftakeling van het sentiment op de financiële markten.De maand mei werd gekenmerkt door een zwak rendement in alle segmenten. De CoCo's zetten een sterke underperformance neer, vooral de CoCo's in euro, die een rendement van -3,40% boekten tijdens de maand ten opzichte van -1,97% voor de CoCo's in dollar. De sector van de verzekeringen bleef ook sterk achter, met een spreadverbreding van 76 bp voor de eeuwigdurende effecten (rendement van -2,71%) en van 63 basispunten voor de Tier 2-effecten (rendement van -2,10%). Ook de bankeffecten van Tier 2 gingen achteruit (-1,86%). Het resultatenseizoen is deze maand afgesloten. De Italiaanse banken boekten over het algemeen betere resultaten dan verwacht, door een verbetering van de kwaliteit van de activa en lagere voorzieningen. De resultaten van de Franse en Duitse banken stelden echter teleur.HSBC kondigde de herclassificatie van bepaalde achtergestelde instrumenten aan (met name van disco's) als Tier 2-kapitaal tot na 2021, het einde van hun overgangsperiode die hun ongeschiktheid als Tier 2-kapitaal aanduidt. Deze obligaties reageerden zeer sterk op dit nieuws en sommige eeuwigdurende disco's verloren tot 12 punten op één dag. Bovendien bracht het fonds Caius Capital de reglementaire verwerking door Unicredit van zijn kasinstrumenten, die momenteel worden geboekt als CET1-kapitaal, ter discussie bij de EBA. Deze instrumenten hebben dus bijzonder zwaar geleden, rekening houdend met het risico op omzetting indien ze niet langer in aanmerking zouden komen als CET1-kapitaal, tegen een weinig gunstige rente. Er was heel weinig activiteit op de primaire markt in mei. BFCM heeft voor 500 miljoen euro aan Tier 2-obligaties op 10 jaar met een coupon van 2,50% uitgegeven. Erste Bank stelde de uitgifte van een AT1-obligatie uit wegens "niet-bevredigende marktomstandigheden".

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (20/06/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement R-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

Sinds oprichting

-0,49 %

-0,01 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

-0,49 %

-0,01 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
10/03/2008
Oprichtingsdatum (Aandeel)
03/08/2017
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
ICE BofAML Euro Financial
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
FR0013233699
Nettovermogen (fonds)
1.948 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
0,800 %
Toegepaste beheerkosten
0,800 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.