Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Financial Bonds Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2018)
103,32 EUR
Julien  de SAUSSURE–FR0013233699–
Julien de SAUSSURE
Benjamine NICKLAUS–FR0013233699–
Benjamine NICKLAUS
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
103,32 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2018)
103,32 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Julien de SAUSSURE  
Benjamine NICKLAUS  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het fonds heeft als doelstelling, over de aanbevolen beleggingsduur, beter te presteren dan de index Bank of America Merrill Lynch EMU Financial Corporate Index via een portefeuille die is blootgesteld aan obligaties die vooral zijn uitgegeven door internationale financiële instellingen.

+ -

Commentaar 29/12/2017

Tijdens de eerste twee weken van december deelden de belangrijkste centrale banken hun visie over de toestand van de economie en maakten ze hun groeivooruitzichten en inflatieverwachtingen bekend. De centrale banken, zowel in de eurozone als in de Verenigde Staten, zijn in wezen van mening dat de groei zal versnellen in 2018 dankzij betere fundamentals in Europa en de belastinghervorming in de VS. De centrale banken geloven verrassend genoeg echter niet dat de inflatie zal stijgen in 2018. Deze instelling zou de stijging van de wereldwijde rentevoeten kunnen verklaren, met name de stijging van 0,30% naar 0,43% van de Duitse staatsobligaties op 10 jaar en de stijging van 2,14% naar 2,22% van de Amerikaanse staatsobligaties op 5 jaar.De kredietmarkten bleven stabiel deze maand, aangezien de smallere spreads de stijging van de rentevoeten compenseerden. De uitslag van de regionale verkiezingen in Catalonië, met het separatistische blok als winnaar, had geen impact op de waardering van onze Spaanse posities. De Italiaanse posities bleven achter aan het einde van de maand, wat te wijten was aan de ontbinding van het parlement en de verkiezingen op 4 maart 2018. Dit weerhield Unicredit er echter niet van de laatste AT1 van 2017 uit te geven, met een coupon van 5,375%. Het fonds boekte een licht positief rendement tijdens de maand, met goede resultaten voor alle segmenten en een sterke stijging van de obligatie Atradius T2 nadat deze van Moody's positieve ratingvooruitzichten kreeg.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (17/01/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement R-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

Sinds oprichting

3,32 %

0,63 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

3,32 %

0,63 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
10/03/2008
Oprichtingsdatum (Aandeel)
03/08/2017
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
BofA Merrill Lynch Euro Financial
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
FR0013233699
Nettovermogen (fonds)
2.018 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
0,800 %
Toegepaste beheerkosten
0,800 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.