Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR SICAV - Start Defensieve strategieën

Defensieve strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (23/04/2019)
546,50 EUR
Benjamin  MELMAN–FR0010459693–
Benjamin MELMAN
Eliezer BENZIMRA–FR0010459693–
Eliezer BENZIMRA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
18 maand
546,50 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (23/04/2019)
2
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
18 maand
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (23/04/2019)
546,50 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
18 maand
Benjamin MELMAN  
Eliezer BENZIMRA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De icbe wordt discretionair en opportunistisch beheerd. Het vermogen wordt belegd op de obligatie-, de aandelen- en de valutamarkten. De icbe streeft naar een absoluut rendement dat niet gecorreleerd is met de aanbevolen beleggingsduur voor de belangrijkste internationale aandelen- en obligatiemarkten. De volatiliteit van de icbe bedraagt maximaal 3%.

+ -

Commentaar 29/03/2019

Maart werd gekenmerkt door een indrukwekkende obligatierally, waarbij de kernrentevoeten in alle looptijdsegmenten daalden: de rente op Duitse staatsobligaties op 10 jaar daalde met 25 basispunten, die op Amerikaanse staatsobligaties op 10 jaar met 31. Duitsland hanteert zelfs opnieuw negatieve rentevoeten voor de looptijdsegmenten tot 12 jaar!De vrees voor een vertraging van de economie werd aangewakkerd door de duidelijke achteruitgang van de PMI-indexen, met uitzondering van de Chinese indexen, die leken te herstellen. Deze bezorgdheid noopte de centrale banken ertoe van toon te veranderen en bij hun vergaderingen in maart nieuwe maatregelen voor monetaire versoepeling aan te kondigen. Zo kondigde de Europese Centrale Bank de implementering van leningen aan banken (TLTRO) aan en bevestigde ze de rente niet te zullen verhogen vóór 2020. Ook de Fed toonde zich inschikkelijk: de basisrente werd niet gewijzigd, de dotplot werd naar beneden bijgesteld (geen renteverhogingen meer verwacht voor dit jaar), de groeivoorspellingen voor het bbp werden neerwaarts bijgesteld en in september zet ze de afbouw van haar balans stop.Aan de andere kant van het Kanaal is het nog onzekerheid troef. De Britten hebben een verlenging van enkele weken gekregen om de brexit uit te voeren, maar de waarschijnlijkheid van een 'harde brexit' heeft de risicobereidheid van de beleggers beperkt. In deze context bleven de kredietspreads voor bedrijfs- en staatsobligaties relatief stabiel.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (23/04/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-0,77 %

-0,37 %

0,15 %

-0,36 %

0,39 %

-0,25 %

Sinds oprichting

9,30 %

4,80 %

0,80 %

0,42 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

9,30 %

4,80 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

-0,77 %

-0,37 %

0,15 %

-0,36 %

0,39 %

-0,25 %

0,80 %

0,42 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitCorrelatiecoëfficiëntMaximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*0,64 %-0,24 %-1,42 %
3 jaar*0,71 %0,01 %0,25 %-1,92 %0,88 %28,69 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting0,83 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-0,54 %
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 0,64 % 0,71 % 0,01 %
Tracking Error
Alpha 0,88 %
Correlatiecoëfficiënt -0,24 % 0,25 %
Maximaal maandelijks verlies -0,54 %
Maximale maandelijkse winst 0,83 %
Maximale drawdown -1,42 % -1,92 %
Beta 28,69 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
14/05/2007
Oprichtingsdatum (Aandeel)
06/02/2008
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
EONIA Capitalise (EUR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
ISIN-code
FR0010459693
Nettovermogen (fonds)
767 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
0,650 %
Toegepaste beheerkosten
0,650 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.