Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Start Defensieve strategieën

Defensieve strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/09/2018)
100,62 EUR
Benjamin  MELMAN–FR0010773598–
Benjamin MELMAN
Eliezer BENZIMRA–FR0010773598–
Eliezer BENZIMRA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
18 maand
100,62 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/09/2018)
2
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
18 maand
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/09/2018)
100,62 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
18 maand
Benjamin MELMAN  
Eliezer BENZIMRA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De icbe wordt discretionair en opportunistisch beheerd. Het vermogen wordt belegd op de obligatie-, de aandelen- en de valutamarkten. De icbe streeft naar een absoluut rendement dat niet gecorreleerd is met de aanbevolen beleggingsduur voor de belangrijkste internationale aandelen- en obligatiemarkten. De volatiliteit van de icbe bedraagt maximaal 3%.

+ -

Commentaar 31/08/2018

De maand augustus werd gedomineerd door de storm op de opkomende markten. De crisis ontstond met de Turkse munt, die in vrije val ging door het oplopende tekort op de lopende rekening (met een nadelige gevoeligheid voor de waardestijging van de dollar tot gevolg), het gebrek aan geloofwaardigheid van de centrale bank en de handelsspanningen met de Verenigde Staten, die nieuwe sancties invoerden. De Turkse crisis veroorzaakte een toename van de aversie tegenover alle opkomende valuta's en kredieten, wat leidde tot een verbreding van de spreads van opkomende obligaties en een vlucht naar de veilige haven van de kernobligaties: de Duitse en Amerikaanse rentevoeten daalden zo'n 10 bp tijdens de maand. Bij de opkomende effecten viel ook de stijging van de Venezolaanse rentevoeten op, in een context van verdere aftakeling van de economische en politieke situatie in het land.Door de blootstelling van de Europese banken aan Turkije trof het besmettingsrisico ook de financiële schulden, maar de verbreding van de kredietspreads van de perifere schulden werd vooral veroorzaakt door de politieke onzekerheid in Italië. De moeizame onderhandelingen tussen de leden van de regeringscoalitie rond de nieuwe begroting leidden op de markten immers tot bezorgdheid over een mogelijke verlaging van de rating van de Italiaanse schuld. Daarnaast is in Griekenland zoals verwacht officieel een einde gekomen aan het steunprogramma, en het land moet voortaan een beroep doen op de markten voor zijn toekomstige financieringsbehoeften.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (20/09/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement E-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-1,33 %

-0,36 %

0,12 %

-0,33 %

0,45 %

-0,18 %

Sinds oprichting

0,62 %

0,76 %

0,07 %

0,08 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (E-EUR)

Benchmark

0,62 %

0,76 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (E-EUR)

Benchmark

-1,33 %

-0,36 %

0,12 %

-0,33 %

0,45 %

-0,18 %

0,07 %

0,08 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitCorrelatiecoëfficiëntMaximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht E-EURBenchmarkDeelnemingsrecht E-EURBenchmarkDeelnemingsrecht E-EURBenchmarkDeelnemingsrecht E-EURBenchmarkDeelnemingsrecht E-EURBenchmark
1 jaar*0,62 %0,13 %-1,76 %
3 jaar*1,06 %0,02 %0,06 %-2,27 %0,09 %3,23 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting0,74 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-0,56 %
Deelnemingsrecht E-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 0,62 % 1,06 % 0,02 %
Tracking Error
Alpha 0,09 %
Correlatiecoëfficiënt 0,13 % 0,06 %
Maximaal maandelijks verlies -0,56 %
Maximale maandelijkse winst 0,74 %
Maximale drawdown -1,76 % -2,27 %
Beta 3,23 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
14/05/2007
Oprichtingsdatum (Aandeel)
23/10/2009
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
EONIA Capitalise (EUR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0010773598
Nettovermogen (fonds)
680 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.