Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Start Defensieve strategieën

Defensieve strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/11/2018)
1.075,57 EUR
Benjamin  MELMAN–FR0010773614–
Benjamin MELMAN
Eliezer BENZIMRA–FR0010773614–
Eliezer BENZIMRA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
18 maand
1.075,57 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/11/2018)
2
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
18 maand
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/11/2018)
1.075,57 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
18 maand
Benjamin MELMAN  
Eliezer BENZIMRA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De icbe wordt discretionair en opportunistisch beheerd. Het vermogen wordt belegd op de obligatie-, de aandelen- en de valutamarkten. De icbe streeft naar een absoluut rendement dat niet gecorreleerd is met de aanbevolen beleggingsduur voor de belangrijkste internationale aandelen- en obligatiemarkten. De volatiliteit van de icbe bedraagt maximaal 3%.

+ -

Commentaar 31/10/2018

De maand oktober werd gekenmerkt door een sterke opflakkering van de risicoaversie. Dat resulteerde in een aanzienlijke daling van de aandelenmarkten (-5,9% voor de Eurostoxx), een verbreding van de kredietspreads in alle types obligatiesegmenten (+68 basispunten voor de Europese hoogrentende sector, +23 basispunten voor opkomende schuld) en een daling van de Duitse rente (-9 basispunten voor de 10-jarige Bund) omdat de obligaties van de kernlanden hun rol van vluchthaven speelden. De Amerikaanse rentevoeten zijn echter gestegen. Zij hebben dus niet geprofiteerd van de flight-to-quality en men zou zelfs kunnen denken dat hun stijging aan de basis lag van de daling van alle risicoactiva.De Amerikaanse economie is nog steeds zeer robuust: de arbeidsmarkt is zeer solide, de vertrouwensindicatoren zijn gestabiliseerd op een hoog peil en het bbp is 3,5% op jaarbasis gegroeid in het derde kwartaal. Tegen die achtergrond stijgen de Amerikaanse rentevoeten, met een veel steilere curve tot gevolg. Wat de beleggers verontrustte, is dat deze rentestijging uitsluitend via een stijging van de reële rente plaatsvond. In Europa bleef de aandacht naar Italië uitgaan. Er heersen aanzienlijke spanningen tussen de overheid en de Europese Commissie rond het begrotingsvoorstel voor het komende jaar. De spreads van de Italiaanse staatsschuld zijn 37 basispunten breder geworden tijdens de maand, met ook wat besmetting naar andere perifere staatsmarkten. Daarnaast hebben de ratingbureaus de rating (Moody's) of de vooruitzichten (S&P) van Italië verlaagd, maar voorlopig is het land nog niet naar de categorie High Yield verdreven.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/11/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement S-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-0,96 %

-0,36 %

0,57 %

-0,34 %

0,97 %

-0,20 %

Sinds oprichting

7,56 %

0,77 %

0,79 %

0,08 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (S-EUR)

Benchmark

7,56 %

0,77 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (S-EUR)

Benchmark

-0,96 %

-0,36 %

0,57 %

-0,34 %

0,97 %

-0,20 %

0,79 %

0,08 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitCorrelatiecoëfficiëntMaximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht S-EURBenchmarkDeelnemingsrecht S-EURBenchmarkDeelnemingsrecht S-EURBenchmarkDeelnemingsrecht S-EURBenchmarkDeelnemingsrecht S-EURBenchmark
1 jaar*0,60 %0,07 %-1,22 %
3 jaar*0,92 %0,02 %0,07 %-2,13 %0,17 %4,17 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting0,77 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-0,52 %
Deelnemingsrecht S-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 0,60 % 0,92 % 0,02 %
Tracking Error
Alpha 0,17 %
Correlatiecoëfficiënt 0,07 % 0,07 %
Maximaal maandelijks verlies -0,52 %
Maximale maandelijkse winst 0,77 %
Maximale drawdown -1,22 % -2,13 %
Beta 4,17 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
14/05/2007
Oprichtingsdatum (Aandeel)
11/08/2009
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
EONIA Capitalise (EUR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
10000000.00 EUR
ISIN-code
FR0010773614
Nettovermogen (fonds)
631 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
0,250 %
Toegepaste beheerkosten
0,250 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.