Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Start Defensieve strategieën

Defensieve strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (22/05/2018)
1.082,16 EUR
Benjamin  MELMAN–FR0010773614–
Benjamin MELMAN
Eliezer BENZIMRA–FR0010773614–
Eliezer BENZIMRA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
18 maand
1.082,16 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (22/05/2018)
2
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
18 maand
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (22/05/2018)
1.082,16 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
18 maand
Benjamin MELMAN  
Eliezer BENZIMRA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De icbe wordt discretionair en opportunistisch beheerd. Het vermogen wordt belegd op de obligatie-, de aandelen- en de valutamarkten. De icbe streeft naar een absoluut rendement dat niet gecorreleerd is met de aanbevolen beleggingsduur voor de belangrijkste internationale aandelen- en obligatiemarkten. De volatiliteit van de icbe bedraagt maximaal 3%.

+ -

Commentaar 30/04/2018

De maand april werd gekenmerkt door spanning op de staatsrentemarkten. Deze spanning was het duidelijkst merkbaar in de Verenigde Staten, gekoppeld aan een stijging van de dollar met 2% ten opzichte van de euro. De Amerikaanse rente op 10 jaar heeft zo voor het eerst sinds 2014 de symbolische grens van 3% overschreden. Intussen is de Amerikaanse rentecurve nog vlakker geworden, waardoor meer en meer bestuurders van de Fed weer begonnen te vrezen voor een omgekeerde curve. De Duitse rentemarkt was minder volatiel. Op de laatste vergadering van de ECB gaf Draghi immers geen enkel signaal dat er een verstrakking van het monetaire beleid zit aan te komen. De Britse rentecurve onderscheidt zich door een veel steiler patroon en zelfs een daling op de kortste looptijden. Waar de markt er eerst van overtuigd was dat de Engelse centrale bank de richtrente zou verhogen vanaf mei, werd dit scenario weer in twijfel getrokken na het laatste inflatiecijfer, dat sterker was gedaald dan verwacht.De schuldmarkten van de perifere Europese landen lieten sterk uiteenlopende ontwikkelingen zien. Hoewel Moody's de rating van Spanje verhoogde, bleef dit land achter doordat de markt er werd overspoeld met nieuwe uitgiften. De Italiaanse markt hield goed stand, ondanks het feit dat de onderhandelingen om een regering te vormen voorlopig tot niets leiden. Ten slotte heeft de Duitse regering aangekondigd bereid te zijn gesprekken aan te knopen over een schuldverlichting voor de Grieken, waardoor de Griekse obligaties heel sterk presteerden.In dit klimaat van risicobereidheid versmalden de spreads van bedrijfsobligaties, vooral in het hoogrentende segment. De spreads van de obligaties van opkomende markten zijn daarentegen gestegen door de kapitaaluitstroom uit deze beleggingscategorie.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (22/05/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement S-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-0,26 %

-0,15 %

-0,26 %

-0,15 %

1 jaar

-0,02 %

-0,36 %

-0,02 %

-0,36 %

3 jaar

2,12 %

-0,91 %

0,70 %

-0,30 %

5 jaar

5,56 %

-0,77 %

1,09 %

-0,15 %

Sinds oprichting

8,22 %

0,95 %

0,90 %

0,11 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (S-EUR)

Benchmark

-0,26 %

-0,15 %

-0,02 %

-0,36 %

2,12 %

-0,91 %

5,56 %

-0,77 %

8,22 %

0,95 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (S-EUR)

Benchmark

-0,02 %

-0,36 %

0,70 %

-0,30 %

1,09 %

-0,15 %

0,90 %

0,11 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitCorrelatiecoëfficiëntMaximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht S-EURBenchmarkDeelnemingsrecht S-EURBenchmarkDeelnemingsrecht S-EURBenchmarkDeelnemingsrecht S-EURBenchmarkDeelnemingsrecht S-EURBenchmark
1 jaar*0,49 %0,10 %-0,69 %
3 jaar*1,06 %0,03 %-0,15 %-2,13 %-0,08 %-5,87 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting0,77 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-0,52 %
Deelnemingsrecht S-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 0,49 % 1,06 % 0,03 %
Tracking Error
Alpha -0,08 %
Correlatiecoëfficiënt 0,10 % -0,15 %
Maximaal maandelijks verlies -0,52 %
Maximale maandelijkse winst 0,77 %
Maximale drawdown -0,69 % -2,13 %
Beta -5,87 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
14/05/2007
Oprichtingsdatum (Aandeel)
11/08/2009
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
EONIA Capitalise (EUR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
10000000.00 EUR
ISIN-code
FR0010773614
Nettovermogen (fonds)
741 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
0,250 %
Toegepaste beheerkosten
0,250 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.