Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Start Defensieve strategieën

Defensieve strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2018)
1.077,17 EUR
Benjamin  MELMAN–FR0010773614–
Benjamin MELMAN
Eliezer BENZIMRA–FR0010773614–
Eliezer BENZIMRA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
18 maand
1.077,17 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2018)
2
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
18 maand
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2018)
1.077,17 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
18 maand
Benjamin MELMAN  
Eliezer BENZIMRA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De icbe wordt discretionair en opportunistisch beheerd. Het vermogen wordt belegd op de obligatie-, de aandelen- en de valutamarkten. De icbe streeft naar een absoluut rendement dat niet gecorreleerd is met de aanbevolen beleggingsduur voor de belangrijkste internationale aandelen- en obligatiemarkten. De volatiliteit van de icbe bedraagt maximaal 3%.

+ -

Commentaar 31/07/2018

Juli 2018 was een vrij kalme maand voor de financiële markten, met een daling van de transactievolumes en een goede stemming op de markten, vooral omdat het politieke risico wereldwijd is afgenomen. Ondanks het feit dat de spanning op de Italiaanse obligatiemarkten voelbaar blijft, lijken de talrijke optredens in de media van de Italiaanse minister van Financiën die wil dat Italië in de eurozone blijft de markten gerust te stellen. In deze context is de spread tussen BTP's en Bunds op 10 jaar met bijna 10 basispunten versmald.Tijdens de maand juli waren de beste resultaten afkomstig van de kredietmarkten en de opkomende schuldmarkten (tussen 1,5% en 3%) door hun aantrekkelijke waarderingen en een opleving van de risicobereidheid, met name in de opkomende markten, waar de maand juli na een verkoopgolf die verschillende weken duurde een duidelijk keerpunt was. Wat de bewegingen op de belangrijkste rentecurves betreft, waren de resultaten negatief, met bijvoorbeeld een stijging met 15 basispunten van de Duitse rente op 10 jaar en met 12 basispunten van de Amerikaanse rente op 10 jaar. Deze ontwikkelingen zijn te verklaren door betere economische cijfers aan beide zijden van de Atlantische Oceaan, een nog steeds positief discours van de Amerikaanse Federal Reserve en een zekere terugkeer van de rust op het handelsoorlogsfront. Na weken van vervlakking van de rentecurves leidden de geruchten over een mogelijke aanpassing van het rentecontrolebeleid van de Japanse centrale bank met een opwaartse herziening van het streefcijfer algemeen tot steilere rentecurves, met bijvoorbeeld een stijging van 15 basispunten op het Japanse segment van 10 tot 30 jaar.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/08/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement S-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-0,57 %

-0,36 %

0,64 %

-0,32 %

1,08 %

-0,18 %

Sinds oprichting

7,72 %

0,87 %

0,83 %

0,10 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (S-EUR)

Benchmark

7,72 %

0,87 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (S-EUR)

Benchmark

-0,57 %

-0,36 %

0,64 %

-0,32 %

1,08 %

-0,18 %

0,83 %

0,10 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitCorrelatiecoëfficiëntMaximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht S-EURBenchmarkDeelnemingsrecht S-EURBenchmarkDeelnemingsrecht S-EURBenchmarkDeelnemingsrecht S-EURBenchmarkDeelnemingsrecht S-EURBenchmark
1 jaar*0,55 %0,07 %-0,82 %
3 jaar*1,04 %0,02 %-0,08 %-2,13 %-0,03 %-3,60 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting0,77 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-0,52 %
Deelnemingsrecht S-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 0,55 % 1,04 % 0,02 %
Tracking Error
Alpha -0,03 %
Correlatiecoëfficiënt 0,07 % -0,08 %
Maximaal maandelijks verlies -0,52 %
Maximale maandelijkse winst 0,77 %
Maximale drawdown -0,82 % -2,13 %
Beta -3,60 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
14/05/2007
Oprichtingsdatum (Aandeel)
11/08/2009
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
EONIA Capitalise (EUR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
10000000.00 EUR
ISIN-code
FR0010773614
Nettovermogen (fonds)
683 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
0,250 %
Toegepaste beheerkosten
0,250 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.