Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Start Defensieve strategieën

Defensieve strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/03/2018)
102,85 USD
Benjamin  MELMAN–FR0011050400–
Benjamin MELMAN
Eliezer BENZIMRA–FR0011050400–
Eliezer BENZIMRA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
18 maand
102,85 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/03/2018)
2
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
18 maand
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/03/2018)
102,85 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
18 maand
Benjamin MELMAN  
Eliezer BENZIMRA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De icbe wordt discretionair en opportunistisch beheerd. Het vermogen wordt belegd op de obligatie-, de aandelen- en de valutamarkten. De icbe streeft naar een absoluut rendement dat niet gecorreleerd is met de aanbevolen beleggingsduur voor de belangrijkste internationale aandelen- en obligatiemarkten. De volatiliteit van de icbe bedraagt maximaal 3%.

+ -

Commentaar 28/02/2018

Februari werd gekenmerkt door een verdere rentestijging in de ontwikkelde markten. Gezien de publicatie van rooskleurige economische statistieken en de begrotingsmaatregelen die economische groei stimuleren achten de centrale banken van de grote ontwikkelde economieën de tijd rijp om een minder prominente rol te spelen. Zo is de Amerikaanse staatsrente op 10 jaar gestegen van 2,70% aan het begin van de maand naar 2,86% aan het einde van de maand, en bedroeg die op een bepaald moment zelfs 2,95%. In Europa daarentegen vertoonden de Duitse rentevoeten, na een sterke stijging van de kortetermijnrente in januari, veeleer een dalende trend door waarderingen die deze producten vrij aantrekkelijk maken.De rentestijging in de Verenigde Staten veroorzaakte een grote volatiliteit op de Amerikaanse aandelenmarkten, die nog werd versterkt door een technische correctie vanwege de afwikkeling van shortposities op de volatiliteit, meer bepaald via ETF's. De kredietmarkten ondervonden wereldwijd de gevolgen van deze terugkeer van de volatiliteit, met een underperformance van de Amerikaanse markt, die vooral toe te schrijven is aan de energiebedrijven, omdat de aardolieprijs met 4,65% is gedaald tijdens de periode.Ten slotte moet worden opgemerkt dat in deze omgeving de spreads van de perifere landen breder zijn geworden (+9 basispunten voor de Italiaanse spread op 10 jaar), maar we hadden grotere verschuivingen kunnen verwachten gezien de verkiezingen op 4 maart.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/03/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement P-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

0,09 %

0,30 %

0,09 %

0,30 %

1 jaar

1,88 %

1,16 %

1,87 %

1,16 %

Sinds oprichting

2,85 %

1,47 %

1,77 %

0,92 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (P-USD)

Benchmark

0,09 %

0,30 %

1,88 %

1,16 %

2,85 %

1,47 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (P-USD)

Benchmark

1,87 %

1,16 %

1,77 %

0,92 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntMaximale drawdown
Deelnemingsrecht P-USDBenchmarkDeelnemingsrecht P-USDBenchmarkDeelnemingsrecht P-USDBenchmarkDeelnemingsrecht P-USDBenchmark
1 jaar*0,48 %0,03 %0,49 %-0,15 %-0,22 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting
Deelnemingsrecht P-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 0,48 % 0,03 %
Tracking Error 0,49 %
Correlatiecoëfficiënt -0,15 %
Maximale drawdown -0,22 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
14/05/2007
Oprichtingsdatum (Aandeel)
11/08/2016
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
Federal Funds Effective Rate capitalise
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0011050400
Nettovermogen (fonds)
751 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.