Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Start Defensieve strategieën

Defensieve strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (07/12/2017)
100,37 CHF
Benjamin  MELMAN–FR0012538064–
Benjamin MELMAN
Eliezer BENZIMRA–FR0012538064–
Eliezer BENZIMRA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
18 maand
100,37 CHF
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (07/12/2017)
2
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
18 maand
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (07/12/2017)
100,37 CHF
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
18 maand
Benjamin MELMAN  
Eliezer BENZIMRA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (07/12/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement ICHF H-CHF Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

0,32 %

-0,75 %

0,32 %

-0,75 %

1 jaar

0,45 %

-0,80 %

0,45 %

-0,80 %

Sinds oprichting

0,37 %

-0,87 %

0,34 %

-0,80 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (ICHF H-CHF)

Benchmark

0,32 %

-0,75 %

0,45 %

-0,80 %

0,37 %

-0,87 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (ICHF H-CHF)

Benchmark

0,45 %

-0,80 %

0,34 %

-0,80 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht ICHF H-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht ICHF H-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht ICHF H-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht ICHF H-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht ICHF H-CHFBenchmark
1 jaar*0,44 %0,01 %0,44 %0,13 %2,85 %-0,63 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht ICHF H-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht ICHF H-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht ICHF H-CHFBenchmark
1 jaar*-0,32 %0,15 %9,34 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting
Deelnemingsrecht ICHF H-CHF
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 0,44 % 0,01 %
Tracking Error 0,44 %
Sharpe-ratio -0,63 %
Alpha 0,15 %
Correlatiecoëfficiënt 0,13 %
Informatieratio 2,85 %
Maximale drawdown -0,32 %
Beta 9,34 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
14/05/2007
Oprichtingsdatum (Aandeel)
04/11/2016
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
LIBOR CHF 1M Capitalise
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
CHF
Minimuminleg
500000.00 CHF
ISIN-code
FR0012538064
Nettovermogen (fonds)
781 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
0,350 %
Toegepaste beheerkosten
0,350 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.