Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR SICAV - Start Defensieve strategieën

Defensieve strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/05/2019)
99,15 EUR
Benjamin  MELMAN–FR0013307642–
Benjamin MELMAN
Eliezer BENZIMRA–FR0013307642–
Eliezer BENZIMRA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
18 maand
99,15 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/05/2019)
2
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
18 maand
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/05/2019)
99,15 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
18 maand
Benjamin MELMAN  
Eliezer BENZIMRA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De icbe wordt discretionair en opportunistisch beheerd. Het vermogen wordt belegd op de obligatie-, de aandelen- en de valutamarkten. De icbe streeft naar een absoluut rendement dat niet gecorreleerd is met de aanbevolen beleggingsduur voor de belangrijkste internationale aandelen- en obligatiemarkten. De volatiliteit van de icbe bedraagt maximaal 3%.

+ -

Commentaar 30/04/2019

In april heeft het uitstel van de deadline voor een akkoord over de brexit van 12 april naar 31 oktober 2019 geleid tot een correctie van de Europese, Amerikaanse en Britse kernrentevoeten, met een stijging van respectievelijk 18, 9 en 7 basispunten voor de Britse, Amerikaanse en Duitse staatsobligaties op 10 jaar. De perifere rentemarkten daarentegen presteerden goed, met rentedalingen tussen 9 basispunten voor Italië en 41 basispunten voor Griekenland. De duidelijke stijging van de olieprijs - het gevolg van verklaringen van Donald Trump, die de Iraanse export aan banden wil leggen - maakte een einde aan deze ontwikkeling.De economische cijfers waren gemengd: die van China versterken de verwachtingen van ondersteuning van de wereldwijde groei, die van Duitsland bevestigen de zwakke Europese cijfers, al behoort de technische recessie van eind 2018 in Italië tot het verleden na een bbp-groei van 0,2% in het eerste kwartaal. Op het politieke front had de uitslag van de verkiezingen in Spanje, die in de lijn van de verwachtingen lag, geen noemenswaardige impact op de rentevoeten.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/05/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement CR-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-0,48 %

-0,37 %

Sinds oprichting

-0,85 %

-0,50 %

-0,63 %

-0,37 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (CR-EUR)

Benchmark

-0,85 %

-0,50 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (CR-EUR)

Benchmark

-0,48 %

-0,37 %

-0,63 %

-0,37 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioMaximale drawdown
Deelnemingsrecht CR-EURBenchmarkDeelnemingsrecht CR-EURBenchmarkDeelnemingsrecht CR-EURBenchmarkDeelnemingsrecht CR-EURBenchmarkDeelnemingsrecht CR-EURBenchmark
1 jaar*0,63 %0,63 %-0,01 %-0,24 %-1,21 %
3 jaar*
AlphaBeta
Deelnemingsrecht CR-EURBenchmarkDeelnemingsrecht CR-EURBenchmark
1 jaar*-0,02 %-1,37 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting
Deelnemingsrecht CR-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 0,63 %
Tracking Error 0,63 %
Alpha -0,02 %
Correlatiecoëfficiënt -0,01 %
Informatieratio -0,24 %
Maximale drawdown -1,21 %
Beta -1,37 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
14/05/2007
Oprichtingsdatum (Aandeel)
10/01/2018
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
EONIA Capitalise (EUR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0013307642
Nettovermogen (fonds)
798 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
0,450 %
Toegepaste beheerkosten
0,450 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.