Mobile Logo

EdR Tricolore Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (24/05/2017)
115,77 EUR
Pierre  NEBOUT–FR0010404012–
Pierre NEBOUT
Marc HALPERIN–FR0010404012–
Marc HALPERIN
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
115,77 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (24/05/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (24/05/2017)
115,77 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Pierre NEBOUT  
Marc HALPERIN  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (24/05/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement

Rendement D-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017 15,24 % 15,24 %
1 jaar 26,76 % 26,76 %
3 jaar 29,41 % 8,96 %
5 jaar 111,61 % 16,16 %
Sinds oprichting 37,44 % 3,08 %
Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

15,24 %

26,76 %

29,41 %

111,61 %

37,44 %

Jaarlijkse

26,76 %

8,96 %

16,16 %

3,08 %Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar
Deelnemingsrecht D-EUR15,64 %16,15 %4,96 %4,65 %0,95 %0,96 %0,60 %-0,08 %1,58 %0,60 %
Benchmark14,09 %14,40 %
Maximale drawdownAlphaBeta
1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar
Deelnemingsrecht D-EUR-14,59 %-27,11 %0,03 %-0,06 %1,05 %1,08 %
Benchmark
Deelnemingsrecht D-EUR
Benchmark
1 jaar 3 jaar 1 jaar 3 jaar
Volatiliteit 15,64 % 16,15 % 14,09 % 14,40 %
Tracking Error 4,96 % 4,65 %
Sharpe-ratio 1,58 % 0,60 %
Alpha 0,03 % -0,06 %
Correlatiecoëfficiënt 0,95 % 0,96 %
Informatieratio 0,60 % -0,08 %
Maximale drawdown -14,59 % -27,11 %
Beta 1,05 % 1,08 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/11/2006
Oprichtingsdatum (Aandeel)
30/11/2006
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
SBF 120 (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0010404012
Nettovermogen (fonds)
16 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,600 %
Toegepaste beheerkosten
1,600 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.