Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Tricolore Rendement Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/06/2018)
246,42 EUR
Pierre  NEBOUT–FR0010588350–
Pierre NEBOUT
François BRETON–FR0010588350–
François BRETON
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
246,42 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/06/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/06/2018)
246,42 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Pierre NEBOUT  
François BRETON  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar naar een toename van de intrinsieke waarde aan de hand van beleggingen in hoofdzakelijk Franse bedrijven waarvan op basis van hun waarderingskenmerken kan worden verwacht dat zij een goed rendement zullen boeken. De selectiecriteria zullen vastgelegd worden in de beleggingsstrategie.

+ -

Commentaar 31/05/2018

Aan het begin van het jaar leek de consensus te bestaan dat de eurozone de beste bestemming voor aandelenbeleggers was: solide herstel ondersteund door gunstige financiële omstandigheden, verdwijnen van het politieke risico na de verkiezing van Macron, aantrekkelijke versterking van de euro voor niet-ingezetenen, … De Amerikaanse cyclus, zowel op economisch vlak (gedragen door ondersteunende fiscale maatregelen en onmiddellijk zichtbaar in de winstgroei van Amerikaanse bedrijven) als op monetair vlak (cyclus van verstrakking en afbouw van de balans van de centrale bank), verraste positief: de langetermijnrente steeg en doorbrak de drempel van 3%, en ook de dollar begon weer te stijgen. De opkomende economieën met schulden zijn hier de eerste slachtoffers van: Argentinië Turkije, Brazilië … De versnelling van de Amerikaanse dynamiek steekt schril af tegen de vertraging van de voorlopende indicatoren in de eurozone. De achteruitgang van de eurozone wordt versterkt door het heropduiken van het politieke risico met betrekking tot het Europees project (politieke crisis in Italië en in mindere mate in Spanje), dat onmiddellijk werd afgestraft door een verbreding van de spreads tussen de periferie en Duitsland, die zich uitbreidde naar de kredietmarkt, met name die van de financiële schuld. De sectorale resultaten zijn verdeeld, in een markt die over het algemeen weinig werd beïnvloed: de sterke dalingen van de financiële en binnenlandse sectoren werden goedgemaakt door de goede resultaten van de kwaliteitssectoren van de export en technologie. De portefeuille leed onder zijn binnenlandse positionering (afwezigheid uit de luxesector en de defensieve kwaliteitsbedrijven van de exportsector), ondanks de verkopen halverwege mei om de kaspositie op te schroeven naar 8% (gedeeltelijke verkoop van Nokia, Alstom, Thalès, Fortum, Metro en Engie). Wij blijven ervan overtuigd dat de bedrijven in de portefeuille, in hoge mate geherstructureerd, zouden moeten profiteren van het hefboomeffect van de conjunctuur, die hoog blijft, zelfs al versnelt ze niet meer, en ook van een zwakkere euro en het feit dat de ECB waarschijnlijk inschikkelijker zal zijn wat betreft de timing van de afbouw van haar monetair beleid.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (14/06/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement D-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

0,79 %

5,93 %

0,79 %

5,93 %

1 jaar

-1,11 %

7,92 %

-1,11 %

7,92 %

3 jaar

12,33 %

22,65 %

3,94 %

7,02 %

5 jaar

51,37 %

68,49 %

8,64 %

10,99 %

Sinds oprichting

294,11 %

56,23 %

7,61 %

2,42 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (D-EUR)

Benchmark

0,79 %

5,93 %

-1,11 %

7,92 %

12,33 %

22,65 %

51,37 %

68,49 %

294,11 %

56,23 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (D-EUR)

Benchmark

-1,11 %

7,92 %

3,94 %

7,02 %

8,64 %

10,99 %

7,61 %

2,42 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht D-EURBenchmarkDeelnemingsrecht D-EURBenchmarkDeelnemingsrecht D-EURBenchmarkDeelnemingsrecht D-EURBenchmarkDeelnemingsrecht D-EURBenchmark
1 jaar*11,22 %12,56 %3,92 %0,95 %-1,96 %0,32 %
3 jaar*13,30 %13,67 %4,02 %0,96 %-0,70 %0,42 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht D-EURBenchmarkDeelnemingsrecht D-EURBenchmarkDeelnemingsrecht D-EURBenchmark
1 jaar*-7,59 %-0,14 %0,85 %
3 jaar*-23,30 %-0,19 %0,93 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting14,70 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-17,41 %
Deelnemingsrecht D-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 11,22 % 13,30 % 12,56 % 13,67 %
Tracking Error 3,92 % 4,02 %
Sharpe-ratio 0,32 % 0,42 %
Alpha -0,14 % -0,19 %
Correlatiecoëfficiënt 0,95 % 0,96 %
Informatieratio -1,96 % -0,70 %
Maximaal maandelijks verlies -17,41 %
Maximale maandelijkse winst 14,70 %
Maximale drawdown -7,59 % -23,30 %
Beta 0,85 % 0,93 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
04/12/1998
Oprichtingsdatum (Aandeel)
08/10/1999
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
SBF 120 (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0010588350
Nettovermogen (fonds)
1.500 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
2,000 %
Toegepaste beheerkosten
2,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.