Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Tricolore Rendement Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2019)
195,90 EUR
Marc  HALPERIN–FR0010588350–
Marc HALPERIN
François BRETON–FR0010588350–
François BRETON
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
195,90 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2019)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2019)
195,90 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Marc HALPERIN  
François BRETON  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar naar een toename van de intrinsieke waarde aan de hand van beleggingen in hoofdzakelijk Franse bedrijven waarvan op basis van hun waarderingskenmerken kan worden verwacht dat zij een goed rendement zullen boeken. De selectiecriteria zullen vastgelegd worden in de beleggingsstrategie.

+ -

Commentaar 31/07/2018

In de maand juli keerde de rust terug op het handelsoorlogsfront, vooral tussen Europa en de Verenigde Staten. Deze wapenstilstand werd gevolgd door een versmalling van de kredietspreads tegen de achtergrond van een lichte rentestijging en door een stijging van de Europese aandelenindexen. De bedrijfsresultaten bevestigen de groei die aan het begin van het jaar werd verwacht, namelijk bijna 10%. Terwijl het wisselkoerseffect op de huidige niveaus minder nadelig zou moeten zijn in het tweede halfjaar, verbinden de markten niettemin een hoge premie aan het risico dat de economische cyclus omslaat, een risico dat wordt versterkt door de aanhoudende onzekerheid die wordt gecreëerd door de destabiliserende uitspraken van de Amerikaanse regering. Hierdoor werden alle bedrijfsmodellen die gebaseerd zijn op een verbetering op middellange termijn, vooral in het kader van herstructureringsplannen, afgestraft ten voordele van publicaties van goede kwaliteit die op korte termijn goed georiënteerd blijven. In deze context werden de posities versterkt in effecten met een hoge zichtbaarheid zoals Nokia (geherstructureerd voor de 5G-investeringscyclus), Axa (heroriëntering van de portefeuille op activiteiten die sterker groeien, meer cash opleveren en minder afhankelijk zijn van de financiële markten) of defensievere bedrijven zoals Vivendi. Er werd een nieuwe lijn gestart in TF1, dat sterk is afgeprijsd gezien het verbeteringspotentieel van de tv-marges en de oprichting van een digitale tak en een productieafdeling. Deze beleggingen werden uitgevoerd door arbitrages ten koste van effecten die al een goede bijdrage hebben geleverd, zoals Alstom, Thales en Capgemini. Saint-Gobain werd uit de portefeuille verwijderd, gezien het uitblijven van het verhoopte hefboomeffect van een herstel van de bouwcyclus in Europa, vooral in het distributiesegment. Ten slotte had de portefeuille te lijden onder de scherpe daling van het aandeel Altran door de ontdekking van boekhoudkundige onregelmatigheden bij het recent overgenomen bedrijf Aricent. Dit feit verandert op zich niets aan de gegrondheid van de transactie, maar roept wel twijfels op over de kwaliteit van het management.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (17/01/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement D-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-20,10 %

-11,10 %

0,91 %

7,08 %

1,62 %

4,84 %

Sinds oprichting

223,86 %

35,54 %

6,28 %

1,59 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (D-EUR)

Benchmark

223,86 %

35,54 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (D-EUR)

Benchmark

-20,10 %

-11,10 %

0,91 %

7,08 %

1,62 %

4,84 %

6,28 %

1,59 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht D-EURBenchmarkDeelnemingsrecht D-EURBenchmarkDeelnemingsrecht D-EURBenchmarkDeelnemingsrecht D-EURBenchmarkDeelnemingsrecht D-EURBenchmark
1 jaar*14,42 %14,47 %5,23 %0,94 %-1,67 %-0,83 %
3 jaar*12,25 %11,62 %3,83 %0,95 %-1,46 %0,30 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht D-EURBenchmarkDeelnemingsrecht D-EURBenchmarkDeelnemingsrecht D-EURBenchmark
1 jaar*-23,83 %-0,21 %0,93 %
3 jaar*-23,83 %-0,46 %1,00 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting13,67 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-17,41 %
Deelnemingsrecht D-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 14,42 % 12,25 % 14,47 % 11,62 %
Tracking Error 5,23 % 3,83 %
Sharpe-ratio -0,83 % 0,30 %
Alpha -0,21 % -0,46 %
Correlatiecoëfficiënt 0,94 % 0,95 %
Informatieratio -1,67 % -1,46 %
Maximaal maandelijks verlies -17,41 %
Maximale maandelijkse winst 13,67 %
Maximale drawdown -23,83 % -23,83 %
Beta 0,93 % 1,00 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
04/12/1998
Oprichtingsdatum (Aandeel)
08/10/1999
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
SBF 120 (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0010588350
Nettovermogen (fonds)
1.049 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
2,000 %
Toegepaste beheerkosten
2,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.