Mobile Logo

EdR Tricolore Rendement Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
172,04 EUR
Pierre  NEBOUT–FR0010594325–
Pierre NEBOUT
François BRETON–FR0010594325–
François BRETON
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
172,04 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
172,04 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Pierre NEBOUT  
François BRETON  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar naar een toename van de intrinsieke waarde aan de hand van beleggingen in hoofdzakelijk Franse bedrijven waarvan op basis van hun waarderingskenmerken kan worden verwacht dat zij een goed rendement zullen boeken. De selectiecriteria zullen vastgelegd worden in de beleggingsstrategie.

+ -

Commentaar 29/09/2017

September wordt gekenmerkt door twee keerpunten: stijging van de langetermijnrente na de aanhoudende daling in juli en augustus en de euro die niet langer in waarde stijgt ten opzichte van de dollar. De euro ging al sinds eind 2016 in stijgende lijn, vooral halverwege april toen het politieke risico in de eurozone van het toneel verdween. De aandelenmarkt haalt twee keer opgelucht adem en kan haar stijging voortzetten, steunend op het mooie herstel van de conjunctuur in de eurozone (bijna 2% groei), dat bovendien goed verdeeld (in alle landen en alle sectoren) en stevig verankerd lijkt te zijn omdat er binnenlandse factoren aan ten grondslag liggen en het dus minder kwetsbaar is voor externe schokken. In deze context doen waardeaandelen (financiële instellingen en industriële cyclische waarden) het beter dan defensievere effecten uit bijvoorbeeld de telecomsector. Vanwege het herstel van Peugeot en de goede prestaties van de autosector deze maand hebben wij besloten de positie af te wikkelen. September wordt ook gekenmerkt door de hogere olieprijs. Die is weliswaar gunstig voor geïntegreerde oliemaatschappijen, maar de twijfels over de sector blijven bestaan, vooral over de capaciteit om contante dividenden te betalen. Ook de telecomsector blijft achter, ondanks de waargenomen hogere omzet en rentabiliteit. De markt blijft zich immers zorgen maken over de investeringsinspanningen (rentabiliteit van de uitrol van het glasvezelnetwerk en opbiedingen bij de aankoop van rechten) en het gebrek aan consolidatievooruitzichten (met name in Frankrijk). We behouden onze overwogen positie (Telecom Italia, Orange en Bouygues). We hebben Altran in de portefeuille opgenomen ter aanvulling op onze blootstelling aan de IT-dienstverleningssector (Atos en Capgemini). Volgens ons wordt zowel het groeipotentieel als de potentiële verbetering van de bedrijfsmarge ondergewaardeerd. Ook versterken we onze positie in een ander onderschat groeiverhaal, NH Hoteles, dankzij de solide cyclus in het hotelwezen (mogelijke prijsstijgingen), de afbouw van de schuldenlast van de groep, de kwaliteit van het management en de consolidatiemogelijkheden. De portefeuille heeft geprofiteerd van de toenadering tussen Alstom en de transportdivisie van Siemens.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/10/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

12,70 %

14,33 %

12,70 %

14,33 %

1 jaar

22,50 %

22,87 %

22,50 %

22,87 %

3 jaar

51,35 %

46,47 %

14,79 %

13,54 %

5 jaar

84,99 %

77,35 %

13,08 %

12,13 %

Sinds oprichting

72,04 %

36,74 %

5,87 %

3,34 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

12,70 %

14,33 %

22,50 %

22,87 %

51,35 %

46,47 %

84,99 %

77,35 %

72,04 %

36,74 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

22,50 %

22,87 %

14,79 %

13,54 %

13,08 %

12,13 %

5,87 %

3,34 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*12,05 %11,40 %3,12 %0,97 %0,36 %2,05 %
3 jaar*15,08 %14,39 %3,85 %0,97 %0,31 %0,71 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*-5,82 %0,01 %1,02 %
3 jaar*-22,84 %0,09 %1,01 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting14,79 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-21,88 %
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 12,05 % 15,08 % 11,40 % 14,39 %
Tracking Error 3,12 % 3,85 %
Sharpe-ratio 2,05 % 0,71 %
Alpha 0,01 % 0,09 %
Correlatiecoëfficiënt 0,97 % 0,97 %
Informatieratio 0,36 % 0,31 %
Maximaal maandelijks verlies -21,88 %
Maximale maandelijkse winst 14,79 %
Maximale drawdown -5,82 % -22,84 %
Beta 1,02 % 1,01 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
04/12/1998
Oprichtingsdatum (Aandeel)
16/04/2008
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
SBF 120 (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
FR0010594325
Nettovermogen (fonds)
1.594 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.