Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Tricolore Rendement Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2018)
173,87 EUR
Pierre  NEBOUT–FR0010594325–
Pierre NEBOUT
François BRETON–FR0010594325–
François BRETON
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
173,87 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2018)
173,87 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Pierre NEBOUT  
François BRETON  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar naar een toename van de intrinsieke waarde aan de hand van beleggingen in hoofdzakelijk Franse bedrijven waarvan op basis van hun waarderingskenmerken kan worden verwacht dat zij een goed rendement zullen boeken. De selectiecriteria zullen vastgelegd worden in de beleggingsstrategie.

+ -

Commentaar 29/12/2017

De Europese aandelenindexen sloten de maand december neutraal af, in een context van lage volatiliteit en nog steeds goed georiënteerde economische indicatoren (de ECB verhoogde licht haar groeiverwachtingen voor de eurozone, van 2,2% naar 2,4% in 2017 en van 1,8% naar 2,3% in 2018), en politiek nieuws aan beide kanten van de Atlantische Oceaan (stemming over de belastinghervorming in de Verenigde Staten en de eerste stappen naar een akkoord over de Brexit). De stijging van de rente bleef zwak door het uitblijven van signalen van een versnelling van de inflatie, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De euro, aardolie en metalen (vooral koper) sloten het jaar af op hun hoogste niveaus, wat een licht negatief effect zou moeten hebben op het operationele-hefboomeffect van de Europese bedrijven, waarvan de resultaten naar verwachting met 9% zullen stijgen in 2018. December werd ook gekenmerkt door een sectorrotatie vanwege de underperformance van de technologiesector en een duidelijke vooruitgang van de grondstoffensector, te danken aan het effect van de prijsstijgingen van aardolie, koper en ijzererts (goede gezondheid van de wereldwijde economie, beperkende maatregelen ingevoerd in China voor de mijnbouwproductie). Tot slot getuigden de vele beleggersdagen die door bedrijven werden georganiseerd in de loop van december van een duidelijk offensiever en voluntaristischer discours over de groeivooruitzichten, met nieuwe investeringen in het verschiet, terwijl de laatste jaren werden gekenmerkt door herstructureringsmaatregelen. Het logische gevolg van dit herwonnen optimisme was dat er meer fusies en overnamen waren: het bod van Atos en vervolgens het tegenbod van Thales op Gemalto, overname door Unibail van een portefeuille van winkelcentra in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk enz. In deze context waren de bewegingen in de portefeuille erop gericht de positie in Orange te versterken (positieve kentering in het traject van de binnenlandse groei, monetisering van investeringen die hun piek zouden moeten bereiken in 2018), en de posities in Eiffage (mooi beursparcours en gevoeligheid voor een mogelijke stijging van de rente) en FNAC Darty (winstname na vooruitgang van het effect, dat nog steeds meer dan 4% van de AN bedraagt) terug te schroeven.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (17/01/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

3,72 %

3,38 %

3,72 %

3,38 %

1 jaar

14,57 %

17,01 %

14,57 %

17,01 %

3 jaar

37,19 %

36,29 %

11,09 %

10,85 %

5 jaar

75,18 %

71,03 %

11,86 %

11,32 %

Sinds oprichting

73,87 %

39,95 %

5,83 %

3,50 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

3,72 %

3,38 %

14,57 %

17,01 %

37,19 %

36,29 %

75,18 %

71,03 %

73,87 %

39,95 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

14,57 %

17,01 %

11,09 %

10,85 %

11,86 %

11,32 %

5,83 %

3,50 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*10,51 %9,87 %3,47 %0,94 %-0,98 %1,38 %
3 jaar*14,14 %14,09 %3,70 %0,97 %0,08 %0,77 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*-5,82 %-0,06 %1,00 %
3 jaar*-22,84 %0,05 %0,97 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting11,13 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-21,88 %
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 10,51 % 14,14 % 9,87 % 14,09 %
Tracking Error 3,47 % 3,70 %
Sharpe-ratio 1,38 % 0,77 %
Alpha -0,06 % 0,05 %
Correlatiecoëfficiënt 0,94 % 0,97 %
Informatieratio -0,98 % 0,08 %
Maximaal maandelijks verlies -21,88 %
Maximale maandelijkse winst 11,13 %
Maximale drawdown -5,82 % -22,84 %
Beta 1,00 % 0,97 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
04/12/1998
Oprichtingsdatum (Aandeel)
16/04/2008
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
SBF 120 (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
FR0010594325
Nettovermogen (fonds)
1.614 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.