Mobile Logo

EdR Tricolore Rendement Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
203,60 EUR
Pierre  NEBOUT–FR0010705145–
Pierre NEBOUT
François BRETON–FR0010705145–
François BRETON
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
203,60 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
203,60 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Pierre NEBOUT  
François BRETON  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar naar een toename van de intrinsieke waarde aan de hand van beleggingen in hoofdzakelijk Franse bedrijven waarvan op basis van hun waarderingskenmerken kan worden verwacht dat zij een goed rendement zullen boeken. De selectiecriteria zullen vastgelegd worden in de beleggingsstrategie.

+ -

Commentaar 31/10/2017

De aandelenmarkten sloten de maand oktober af met een nieuwe stijging, dankzij de gunstige context: 1. cijfers van het 3e kwartaal die de dynamiek van de activiteit in de eurozone bevestigen. 2. een aanhoudend soepele teneur bij de ECB: minder risico van renteverhoging en stilvallen van de stijging van de euro, twee elementen die duidelijk in de kaart spelen van de aandelenwaarderingen in de eurozone. 3. de omzetting van de kwartaalresultaten van de cyclustransmissie in organische groei, met een operationeel hefboomeffect dat verschilt naargelang de sectoren: sterk voor de cyclische waarden van de industrie, de technologie en de luxe, maar door de stijging van de energieprijzen en de grondstoffenkosten minder gunstig voor de bouwsector, en minder zichtbaar in de bankensector (lage premie van het verwachte risico en vermoedelijk geen snelle of abrupte verhoging van de rente). De portefeuille profiteerde weliswaar van het goede rendement van zijn blootstelling aan technologie (Capgemini en STmicroelectronics), maar stond aan de andere kant onder druk door zijn afwezigheid uit de sectoren van de luxe en de consumptiegoederen. Het rendement van de maand werd ook afgeremd door twee aandelen: Nokia, waarvan de resultaten op diverse vlakken teleurstellen (vertraging van zijn activiteit voor mobiele netwerken, hogere fusiekosten dan verwacht en lagere cashflowgenerering). Thalès, dat werd afgestraft door de publicatie van een interne groei die geen verdere koersstijgingen rechtvaardigt na het uitzonderlijke resultaat van de afgelopen tijd. Wij houden de twee aandelen in de portefeuille. De opbouw van de participatie in Altran wordt voortgezet. ThyssenKrupp is versterkt. We hebben onze positie in TF1 verkocht, door zijn goede prestaties en uit voorzorg, gelet op het risico van achteruitgang van het medium. Wij verkochten ook onze participatie in ENI om de opbrengst te herbeleggen in Total, waarvan het cashflowgenereringsprofiel duidelijk van betere kwaliteit is. De positionering van de portefeuille blijft geconcentreerd op binnenlandse Europese waarden, die het sterkst zouden moeten profiteren van het cyclische hefboomeffect, met een specifieke aandacht voor de waarderingen in dit stadium van de beurscyclus.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/11/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement R-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

8,25 %

12,21 %

8,25 %

12,21 %

1 jaar

16,49 %

20,52 %

16,49 %

20,52 %

3 jaar

38,76 %

37,35 %

11,51 %

11,14 %

5 jaar

83,84 %

81,21 %

12,94 %

12,62 %

Sinds oprichting

103,60 %

101,85 %

8,37 %

8,26 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

8,25 %

12,21 %

16,49 %

20,52 %

38,76 %

37,35 %

83,84 %

81,21 %

103,60 %

101,85 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

16,49 %

20,52 %

11,51 %

11,14 %

12,94 %

12,62 %

8,37 %

8,26 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*11,37 %10,64 %3,52 %0,95 %-1,04 %2,78 %
3 jaar*14,45 %14,16 %3,92 %0,96 %0,25 %0,89 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*-5,86 %-0,06 %1,01 %
3 jaar*-22,91 %0,09 %0,98 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting14,78 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-17,14 %
Deelnemingsrecht R-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 11,37 % 14,45 % 10,64 % 14,16 %
Tracking Error 3,52 % 3,92 %
Sharpe-ratio 2,78 % 0,89 %
Alpha -0,06 % 0,09 %
Correlatiecoëfficiënt 0,95 % 0,96 %
Informatieratio -1,04 % 0,25 %
Maximaal maandelijks verlies -17,14 %
Maximale maandelijkse winst 14,78 %
Maximale drawdown -5,86 % -22,91 %
Beta 1,01 % 0,98 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
04/12/1998
Oprichtingsdatum (Aandeel)
12/01/2009
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
SBF 120 (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
FR0010705145
Nettovermogen (fonds)
1.555 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,150 %
Toegepaste beheerkosten
1,150 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.