Mobile Logo

EdR Tricolore Rendement Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2017)
208,02 EUR
Pierre  NEBOUT–FR0010705145–
Pierre NEBOUT
François BRETON–FR0010705145–
François BRETON
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
208,02 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2017)
208,02 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Pierre NEBOUT  
François BRETON  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar naar een toename van de intrinsieke waarde aan de hand van beleggingen in hoofdzakelijk Franse bedrijven waarvan op basis van hun waarderingskenmerken kan worden verwacht dat zij een goed rendement zullen boeken. De selectiecriteria zullen vastgelegd worden in de beleggingsstrategie.

+ -

Commentaar 31/07/2017

Terwijl juni werd gekenmerkt door de stijging van de langetermijnrente in afwachting van een normalisering van het monetair beleid in de eurozone, stond juli in het teken van de stijging van de euro ten opzichte van alle andere valuta's: de onzekerheid over de Amerikaanse regering en de afname van het politieke risico vanwege de versnelling van de groei in de eurozone leidden tot deze verschuiving. Logischerwijs stopte de stijging van de euro de opwaartse herziening van de winst in de eurozone, die evenwel duidelijk hoger ligt in vergelijking met 2016. De publicaties van de halfjaarlijkse resultaten getuigen van goede resultaten van de technologische waarden (STmicroelectronics ondersteund door een sterk groeiende markt, maar ook door aanbieders van informaticadiensten zoals Atos of Capgemini), en de financiële waarden in een context van gunstigere rentevoeten. Door de evolutie van de governance van Telecom Italia en het herstel van de opbrengsten en de marges in de sector kon het effect een deel van zijn achterstand wegwerken. In de automobielsector zorgt de herstructurering nog steeds voor een sterk hefboomeffect op de automobielmarge van PSA (waardoor wij de positie verkleinden), wat minder zichtbaar is bij Renault… De distributiesector heeft het moeilijk door druk van Amazon (Carrefour, Metro Wholesale). Fnac-Darty profiteerde van de terugkoop van de participatie van Artemis door Ceconomy. Twee herstructureringsdossiers stelden zwaar teleur: Solocal (internetactiviteit verstoord door onzekerheid over de financiële herstructurering. Een nieuwe directie in een financieel geherstructureerd bedrijf zou opnieuw voor groei moeten zorgen) en Technicolor, met een sterk gedaalde marge, met name door het effect van de stijging van de prijs van de componenten. Het bod van Icade op ANF gaf ons de mogelijkheid om deze positie te verkopen. Wij hebben belegd in HeidelbergCement, teneinde te profiteren van de stijging in het verbruik van cement in ontwikkelde zones en het creëren van lichte capaciteit in opkomende zones.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/08/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement R-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

10,60 %

9,83 %

10,60 %

9,83 %

1 jaar

23,18 %

19,47 %

23,18 %

19,47 %

3 jaar

39,11 %

34,63 %

11,60 %

10,39 %

5 jaar

85,58 %

73,50 %

13,16 %

11,64 %

Sinds oprichting

108,02 %

97,57 %

8,89 %

8,24 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

10,60 %

9,83 %

23,18 %

19,47 %

39,11 %

34,63 %

85,58 %

73,50 %

108,02 %

97,57 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

23,18 %

19,47 %

11,60 %

10,39 %

13,16 %

11,64 %

8,89 %

8,24 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*12,84 %12,41 %3,08 %0,97 %1,46 %1,57 %
3 jaar*14,85 %14,23 %3,79 %0,97 %0,27 %0,67 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*-3,79 %0,07 %1,00 %
3 jaar*-22,91 %0,08 %1,01 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting14,78 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-21,64 %
Deelnemingsrecht R-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 12,84 % 14,85 % 12,41 % 14,23 %
Tracking Error 3,08 % 3,79 %
Sharpe-ratio 1,57 % 0,67 %
Alpha 0,07 % 0,08 %
Correlatiecoëfficiënt 0,97 % 0,97 %
Informatieratio 1,46 % 0,27 %
Maximaal maandelijks verlies -21,64 %
Maximale maandelijkse winst 14,78 %
Maximale drawdown -3,79 % -22,91 %
Beta 1,00 % 1,01 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
04/12/1998
Oprichtingsdatum (Aandeel)
12/01/2009
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
SBF 120 (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
FR0010705145
Nettovermogen (fonds)
1.538 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,150 %
Toegepaste beheerkosten
1,150 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.