Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Tricolore Rendement Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/07/2018)
125,03 USD
Pierre  NEBOUT–FR0010998179–
Pierre NEBOUT
François BRETON–FR0010998179–
François BRETON
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
125,03 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/07/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/07/2018)
125,03 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Pierre NEBOUT  
François BRETON  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar naar een toename van de intrinsieke waarde aan de hand van beleggingen in hoofdzakelijk Franse bedrijven waarvan op basis van hun waarderingskenmerken kan worden verwacht dat zij een goed rendement zullen boeken. De selectiecriteria zullen vastgelegd worden in de beleggingsstrategie.

+ -

Commentaar 29/06/2018

De wereldwijde ontwikkeling van de economische cyclus (sterke Amerikaanse groei, normalisering van het monetaire beleid zonder verslechtering van de financiële voorwaarden voor bedrijven en een gunstige wisselkoers voor de Europese bedrijven) staat in contrast met de twijfels over de duur van deze cyclus, die historisch gezien zeer uitzonderlijk is. In deze context zaait het debat over de handelsoorlog twijfels over de houdbaarheid van deze groei, houdt de sterke groei het risico in van een ommekeer van de cyclus door een meer uitgesproken verstrakking van het beleid van de Federal Reserve, en doen de zwakke Europese activiteitsindicatoren in combinatie met de terugkeer van het politieke risico in de eurozone opnieuw vragen rijzen over de groeimogelijkheden van deze regio. Hierdoor kort de beurs zijn horizon in door de voorkeur te geven aan zichtbare groei (sterke groei van het luxesegment, structurele groei van de technologiesector, ...) ten koste van cyclische sectoren en financiële instellingen. Het rendement van het fonds leed onder zijn afwezigheid in de luxesector. De moeilijkheid om voorspellingen te doen op middellange termijn is nadelig voor elke investerings- of herstructureringsstrategie die erop gericht is na voltooiing van deze plannen vruchten af te werpen. Uiteenlopende aandelen als Elior, Nexans, Iliad en Fnac-Darty zijn zo met 15 tot 40% gedaald sinds het begin van het jaar, ondanks het feit dat de strategie die deze bedrijven volgen in onze ogen de juiste is en dat hun waarderingen contrasteren met de meest gevolgde sectoren van de beurs. De posities in Europcar, Iliad en Elior zijn vanuit dit oogpunt uitgebreid. De energiesector is versterkt door de invoering van Technip en Vallourec, in de overtuiging dat de terugschroeving van de uitgaven door oliemaatschappijen ten einde loopt. De onderblootstelling aan de structurele groeithema's is verminderd door de opname van SAP in de portefeuille.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/07/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement B-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-5,90 %

1,26 %

-5,90 %

1,26 %

1 jaar

-3,33 %

8,29 %

-3,33 %

8,29 %

3 jaar

11,21 %

24,29 %

3,60 %

7,50 %

5 jaar

25,21 %

42,69 %

4,60 %

7,36 %

Sinds oprichting

25,03 %

41,75 %

3,03 %

4,78 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-USD)

Benchmark

-5,90 %

1,26 %

-3,33 %

8,29 %

11,21 %

24,29 %

25,21 %

42,69 %

25,03 %

41,75 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-USD)

Benchmark

-3,33 %

8,29 %

3,60 %

7,50 %

4,60 %

7,36 %

3,03 %

4,78 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmark
1 jaar*12,72 %13,32 %3,95 %0,96 %-2,64 %0,58 %
3 jaar*14,43 %13,96 %4,08 %0,96 %-0,90 %0,54 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmark
1 jaar*-13,80 %-0,18 %0,91 %
3 jaar*-21,11 %-0,28 %0,99 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting15,70 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-19,37 %
Deelnemingsrecht B-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 12,72 % 14,43 % 13,32 % 13,96 %
Tracking Error 3,95 % 4,08 %
Sharpe-ratio 0,58 % 0,54 %
Alpha -0,18 % -0,28 %
Correlatiecoëfficiënt 0,96 % 0,96 %
Informatieratio -2,64 % -0,90 %
Maximaal maandelijks verlies -19,37 %
Maximale maandelijkse winst 15,70 %
Maximale drawdown -13,80 % -21,11 %
Beta 0,91 % 0,99 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
04/12/1998
Oprichtingsdatum (Aandeel)
28/01/2011
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
SBF 120 (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0010998179
Nettovermogen (fonds)
1.403 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
2,000 %
Toegepaste beheerkosten
2,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.