Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Tricolore Rendement Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/03/2018)
135,41 USD
Pierre  NEBOUT–FR0010998179–
Pierre NEBOUT
François BRETON–FR0010998179–
François BRETON
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
135,41 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/03/2018)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/03/2018)
135,41 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Pierre NEBOUT  
François BRETON  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De ICBE streeft over een aanbevolen beleggingstermijn van meer dan 5 jaar naar een toename van de intrinsieke waarde aan de hand van beleggingen in hoofdzakelijk Franse bedrijven waarvan op basis van hun waarderingskenmerken kan worden verwacht dat zij een goed rendement zullen boeken. De selectiecriteria zullen vastgelegd worden in de beleggingsstrategie.

+ -

Commentaar 28/02/2018

De opflakkering van de volatiliteit heeft geleid tot een duidelijke correctie van de aandelenkoersen in de maand februari, die zich heeft uitgebreid naar de kredietmarkt door een verbreding van de spreads. De staatsrentevoeten daarentegen zijn relatief stabiel gebleven in de eurozone, terwijl ze zijn blijven stijgen in de Verenigde Staten. In deze context kwam de stijging van de euro tot stilstand na zijn sterke opwaardering in 2017, tegen de drempel van 1,25 dollar stotend, een kritiek niveau voor de winstvooruitzichten van bedrijven. Er wordt verwacht dat de bedrijven in 2018 verder zullen groeien, ondersteund door de ontwikkeling van de economische cyclus in de eurozone, ook al verbeteren de voorlopende indicatoren, die zich op het hoogste niveau sinds 2010 bevinden, niet meer. De jaarresultaten vatten deze trends samen: de tegenvallende publicaties over de organische groei (twijfels over de duurzaamheid van het groeimodel van Atos zonder overname, “ontwrichte” bedrijfsmodellen zoals bij Carrefour, Technicolor), over het ontbreken van een hefboomeffect op de marges (impact van materiaal-/energiekosten en veranderingen) en over de aankondigingen van bedrijfstransformaties die op korte/middellange termijn de marges onder druk zullen zetten (R&D-inspanningen of investeringen zoals bij Nexans) worden zwaar afgestraft. Anderzijds zijn bedrijven die aantonen dat ze hun marges kunnen verbeteren in een fase van inkomstengroei (Saint-Gobain) of een betere zichtbaarheid op de vraag kunnen bieden (Nokia dankzij 5G) gestegen tijdens de maand. Het fonds heeft zijn blootstelling aan effecten die gevoelig zijn voor de rentestijging (Engie en Eiffage) verder afgebouwd en heeft winst genomen op Capgemini en NH Hoteles. Onze positie in de bouwsector werd versterkt door de uitbreiding van Saint-Gobain en door de invoering van Spie, die een duidelijke en ten opzichte van zijn waarderingsmultiples aantrekkelijke cashflowgenerering biedt. De IT-sector werd versterkt omdat wij overtuigd zijn van een onderschatting van het groeipotentieel (Atos) en een verbetering van de marges (Altran).

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (14/03/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement B-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

1,91 %

1,79 %

1,91 %

1,79 %

1 jaar

22,73 %

26,45 %

22,73 %

26,45 %

3 jaar

29,07 %

33,72 %

8,86 %

10,15 %

5 jaar

43,96 %

49,99 %

7,56 %

8,44 %

Sinds oprichting

35,41 %

42,50 %

4,34 %

5,09 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-USD)

Benchmark

1,91 %

1,79 %

22,73 %

26,45 %

29,07 %

33,72 %

43,96 %

49,99 %

35,41 %

42,50 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-USD)

Benchmark

22,73 %

26,45 %

8,86 %

10,15 %

7,56 %

8,44 %

4,34 %

5,09 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmark
1 jaar*13,78 %14,05 %3,63 %0,97 %-1,04 %1,85 %
3 jaar*14,14 %13,99 %3,75 %0,96 %-0,19 %0,55 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmark
1 jaar*-7,47 %-0,03 %0,95 %
3 jaar*-22,10 %-0,04 %0,97 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting17,05 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-19,37 %
Deelnemingsrecht B-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 13,78 % 14,14 % 14,05 % 13,99 %
Tracking Error 3,63 % 3,75 %
Sharpe-ratio 1,85 % 0,55 %
Alpha -0,03 % -0,04 %
Correlatiecoëfficiënt 0,97 % 0,96 %
Informatieratio -1,04 % -0,19 %
Maximaal maandelijks verlies -19,37 %
Maximale maandelijkse winst 17,05 %
Maximale drawdown -7,47 % -22,10 %
Beta 0,95 % 0,97 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
04/12/1998
Oprichtingsdatum (Aandeel)
28/01/2011
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
SBF 120 (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0010998179
Nettovermogen (fonds)
1.522 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
2,000 %
Toegepaste beheerkosten
2,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.