Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR US Growth Aandelen VS

Aandelen VS
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2018)
395,31 USD
Alex  FARMAN-FARMAIAN (Edgewood Management LLC)–FR0010688838–
Alex FARMAN-FARMAIAN (Edgewood Management LLC)
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
395,31 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2018)
395,31 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Alex FARMAN-FARMAIAN (Edgewood Management LLC)  
 
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/11/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-USD Gecumuleerd Jaarlijkse

11,40 %

7,92 %

14,16 %

12,08 %

12,85 %

10,21 %

Sinds oprichting

295,31 %

276,07 %

14,81 %

14,24 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-USD)

Benchmark

295,31 %

276,07 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-USD)

Benchmark

11,40 %

7,92 %

14,16 %

12,08 %

12,85 %

10,21 %

14,81 %

14,24 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmark
1 jaar*15,89 %14,39 %5,38 %0,94 %0,70 %0,32 %
3 jaar*12,63 %9,37 %6,25 %0,88 %0,38 %1,05 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmark
1 jaar*-12,68 %0,07 %1,04 %
3 jaar*-18,06 %0,05 %1,18 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting17,46 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-20,53 %
Deelnemingsrecht I-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 15,89 % 12,63 % 14,39 % 9,37 %
Tracking Error 5,38 % 6,25 %
Sharpe-ratio 0,32 % 1,05 %
Alpha 0,07 % 0,05 %
Correlatiecoëfficiënt 0,94 % 0,88 %
Informatieratio 0,70 % 0,38 %
Maximaal maandelijks verlies -20,53 %
Maximale maandelijkse winst 17,46 %
Maximale drawdown -12,68 % -18,06 %
Beta 1,04 % 1,18 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
05/12/2008
Oprichtingsdatum (Aandeel)
05/12/2008
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
S&P 500 (NR)
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
500000.00 USD
ISIN-code
FR0010688838
Nettovermogen (fonds)
334 M (USD)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
EDGEWOOD
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,200 %
Toegepaste beheerkosten
1,200 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.