Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR USD Corporate Short Term Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/03/2018)
1.141,82 USD
Raphaël  CHEMLA–FR0010263590–
Raphaël CHEMLA
Julien deSAUSSURE–FR0010263590–
Julien deSAUSSURE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 6 maand
1.141,82 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/03/2018)
2
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 6 maand
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/03/2018)
1.141,82 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 6 maand
Raphaël CHEMLA  
Julien deSAUSSURE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het GBF heeft als doelstelling beter te presteren dan de index Federal Funds Effective Rate over een periode van 6 tot 12 maanden. De beheerder arbitreert, op basis van een "investment grade" obligatieportefeuille uitgedrukt in USD, tussen de rentegevoeligheid die ligt tussen 0 en 1,5 en een kredietrisico dat voortvloeit uit de selectie van emittenten via fundamentele analyse.

+ -

Commentaar 31/01/2018

De eerste maand van 2018 werd positief ingezet door de aandelenmarkten en, zij het in iets mindere mate, de bedrijfsobligatiemarkten. Aan het einde van de maand was de US IG CDX-index met 2 basispunten versmald naar 47 basispunten. De spreaddalingen waren echter niet voldoende om de verkoopgolf in overheidsobligaties te compenseren. Daardoor belandden de totaalrendementen in negatief terrein, met een verlies van -0,30% tot -0,60% voor IG-obligaties, afhankelijk van de markt. De Amerikaanse staatsrente op 5 en 10 jaar steeg met 30 basispunten. De rente op 5-jarige Bunds is sinds het begin van het jaar met bijna 30 basispunten gestegen, en die op 10-jarige Bunds met zo'n 25 basispunten. Na opnieuw een maand van sterke economische cijfers begint de markt zich zorgen te maken over de inflatie. De verklaring na de vergadering van de Fed aan het einde van de maand werd door de markt als matig agressief beschouwd. De bedrijfsobligatiemarkten blijven relatief immuun voor de ontwikkelingen op de staatsobligatiemarkten. De bedrijfsspreads van beleggingskwaliteit bevinden zich nu op hun laagste niveaus van de laatste jaren.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (14/03/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement C-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

0,10 %

0,29 %

0,10 %

0,29 %

1 jaar

0,73 %

1,16 %

0,73 %

1,16 %

3 jaar

1,50 %

1,80 %

0,50 %

0,60 %

5 jaar

1,88 %

2,00 %

0,37 %

0,40 %

Sinds oprichting

14,18 %

15,84 %

1,09 %

1,21 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (C-USD)

Benchmark

0,10 %

0,29 %

0,73 %

1,16 %

1,50 %

1,80 %

1,88 %

2,00 %

14,18 %

15,84 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (C-USD)

Benchmark

0,73 %

1,16 %

0,50 %

0,60 %

0,37 %

0,40 %

1,09 %

1,21 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht C-USDBenchmarkDeelnemingsrecht C-USDBenchmarkDeelnemingsrecht C-USDBenchmarkDeelnemingsrecht C-USDBenchmarkDeelnemingsrecht C-USDBenchmark
1 jaar*0,11 %0,03 %0,11 %0,08 %-4,15 %-0,01 %
3 jaar*0,20 %0,12 %0,21 %0,26 %-0,46 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht C-USDBenchmarkDeelnemingsrecht C-USDBenchmarkDeelnemingsrecht C-USDBenchmark
1 jaar*-0,05 %0,01 %0,32 %
3 jaar*-0,20 %0,02 %0,42 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting1,59 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,31 %
Deelnemingsrecht C-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 0,11 % 0,20 % 0,03 % 0,12 %
Tracking Error 0,11 % 0,21 %
Sharpe-ratio -0,01 %
Alpha 0,01 % 0,02 %
Correlatiecoëfficiënt 0,08 % 0,26 %
Informatieratio -4,15 % -0,46 %
Maximaal maandelijks verlies -2,31 %
Maximale maandelijkse winst 1,59 %
Maximale drawdown -0,05 % -0,20 %
Beta 0,32 % 0,42 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
28/12/2005
Oprichtingsdatum (Aandeel)
28/12/2005
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
Federal Funds Effective Rate capitalise
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0010263590
Nettovermogen (fonds)
19 M (USD)
Regelgevende autoriteit
AMF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
0,500 %
Toegepaste beheerkosten
0,500 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.