Mobile Logo

EdR USD Corporate Short Term Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/04/2017)
1.134,95 USD
Raphaël  CHEMLA–FR0010263590–
Raphaël CHEMLA
Julien deSAUSSURE–FR0010263590–
Julien deSAUSSURE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 6 maand
1.134,95 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/04/2017)
2
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 6 maand
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/04/2017)
1.134,95 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 6 maand
Raphaël CHEMLA  
Julien deSAUSSURE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het GBF heeft als doelstelling beter te presteren dan de index Federal Funds Effective Rate over een periode van 6 tot 12 maanden. De beheerder arbitreert, op basis van een "investment grade" obligatieportefeuille uitgedrukt in USD, tussen de rentegevoeligheid die ligt tussen 0 en 1,5 en een kredietrisico dat voortvloeit uit de selectie van emittenten via fundamentele analyse.

+ -

Commentaar 28/02/2017

De Amerikaanse kredietmarkten zetten hun herstel voort na de verliezen in het vierde kwartaal van 2016. De bedrijfskredietspreads werden 11 bp smaller tijdens de maand in de VS, onder impuls van de vertraging in primaire uitgiften na de recordmaand januari. Dankzij deze prima prestaties zijn de spreads van Amerikaans bedrijfskrediet van beleggingskwaliteit nu voor het eerst sinds de staatsschuldencrisis in Europa smaller dan hun Europese tegenhangers. De Amerikaanse 10-jarige staatsobligatierente sloot de maand af op 2,40%, een daling van 6 bp. Al bij al waren de economische cijfers positief, maar er is een groeiende divergentie tussen de vertrouwens- en arbeidsmarktcijfers die aan de basis liggen van de hoogtepunten sinds de verkiezing van Trump, en de inflatiecijfers, waar weinig versnelling in te bespeuren valt. De markt gaat ervan uit dat de situatie van de Amerikaanse economie de doelstellingen van de Fed nadert, en de verwachting van een renteverhoging in maart is in februari gestegen van 30% naar 50%. Op sectoraal vlak was basismaterialen opnieuw de uitblinker, terwijl vrije tijd achterbleef.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (20/04/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement

Rendement C-USD Gecumuleerd rendement Jaarlijkse prestatie
Sinds 01/01/2017 0,22 %  
1 jaar 0,45 % 0,45 %
3 jaar 0,81 % 0,27 %
5 jaar 1,60 % 0,32 %
Sinds oprichting 13,50 % 1,12 %
Rendement C-USD Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd rendement 0,22 % 0,45 % 0,81 % 1,60 % 13,50 %
Jaarlijkse prestatie 0,45 % 0,27 % 0,32 % 1,12 %


Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar
Deelnemingsrecht C-USD0,20 %0,29 %0,20 %0,29 %0,13 %0,19 %-0,17 %0,16 %-0,01 %
Benchmark0,02 %0,06 %
Maximaal maandelijks verliesMaximale maandelijkse winstMaximale drawdownBeta
Sinds oprichtingSinds oprichting1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar
Deelnemingsrecht C-USD-2,31 %1,59 %-0,11 %-0,46 %1,26 %0,99 %
Benchmark
Deelnemingsrecht C-USD
Benchmark
1 jaar 3 jaar 1 jaar 3 jaar
Volatiliteit 0,20 % 0,29 % 0,02 % 0,06 %
Tracking Error 0,20 % 0,29 %
Sharpe-ratio -0,01 %
Correlatiecoëfficiënt 0,13 % 0,19 %
Informatieratio -0,17 % 0,16 %
Maximaal maandelijks verlies -2,31 %
Maximale maandelijkse winst 1,59 %
Maximale drawdown -0,11 % -0,46 %
Beta 1,26 % 0,99 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
28/12/2005
Oprichtingsdatum (Aandeel)
28/12/2005
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
Federal Funds Effective Rate capitalise
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0010263590
Nettovermogen (fonds)
88 M (USD)
Regelgevende autoriteit
AMF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
0,500 %
Toegepaste beheerkosten
0,500 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.