Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR FUND II - Income 2024 Vastrentende strategieën

Vastrentende strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (04/12/2018)
96,86 EUR
Kris  DEBLANDER–LU1813147888–
Kris DEBLANDER
Julien deSAUSSURE–LU1813147888–
Julien deSAUSSURE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
5 jaar
96,86 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (04/12/2018)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (04/12/2018)
96,86 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
5 jaar
Kris DEBLANDER  
Julien deSAUSSURE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft ernaar regelmatige inkomsten uit te keren en de waarde van het vermogen te verhogen, op middellange of lange termijn, door te beleggen in Europese bedrijfsobligaties en aandelen. Het hanteert een ‘bottom up'-benadering, gebaseerd op een fundamenteel overtuigingenbeheer. Het fonds is voor minimaal 50% van zijn vermogen belegd in Europese bedrijfsobligaties, zonder beperkingen inzake rating of omvang. De aandelenportefeuille zal 0 tot 50% van het vermogen uitmaken.

+ -

Commentaar 30/11/2018

November werd gekenmerkt door een forse achteruitgang van de Europese aandelenindexen. Wat de activaklassen betreft, was er deze maand een duidelijke aftakeling van de kredietmarkt. De aardolieprijs daalde verder (- 20% tijdens de maand). Dit stuurde enerzijds een negatief signaal uit voor de wereldwijde groeivooruitzichten, maar bood anderzijds wat respijt op inflatievlak en dus voor het risico van een te bruuske monetaire verstrakking door de centrale banken. De risicofactoren (sterkte van de groei, beleid) zijn terdege geïdentificeerd, maar verdwijnen niet. Op politiek vlak is er nog altijd geen vooruitgang geboekt in de onderhandelingen tussen de Italiaanse regering en de Europese Commissie over het Italiaanse begrotingsvoorstel, en ook de onderhandelingen tussen China en de VS liggen stil. De 27 lidstaten van de Europese Unie zijn akkoord gegaan met een ontwerpovereenkomst over de voorwaarden van de Brexit, maar het is nog zeer onzeker of het Britse parlement de overeenkomst zal goedkeuren. De meest cyclische namen en/of de namen met de meeste schulden werden afgestraft op de beurs en het wantrouwen jegens de technologiesector nam toe. In deze context vervulden de defensieve sectorale positionering en de geïmplementeerde afdekkingen (nettoblootstelling rond 25% tijdens de maand) in het aandelensegment hun rol van beschermer, terwijl het kredietsegment en de afdekking van de rente wogen op het rendement vanwege respectievelijk de verbreding van de kredietspreads en de daling van de Duitse staatsobligaties. In het aandelensegment handhaafden we de nettoblootstelling op 25% en versterkten we opnieuw de defensieve sectoren (vooral farmacie, telecom en nutsbedrijven). Wat het beheer van de aandelenposities betreft, hebben we gebruik gemaakt van het herstel aan het begin van de maand om de drempel van onze optionele beschermingen goedkoop te verhogen en om extra optiepremies te innen door aankoopopties te verkopen. Deze wijzigingen hebben de nieuwe daling van de Europese beurzen getemperd. Wat krediet betreft, hebben we onze posities in Nyrstar, Salini en Vallourec van de hand gedaan. Wij hebben deelgenomen aan de primaire uitgifte van Intertrust 2025. We hebben onze financiële posities deze maand niet gewijzigd.

+ -

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
24/07/2018
Oprichtingsdatum (Aandeel)
24/07/2018
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1813147888
Nettovermogen (fonds)
76 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,200 %
Toegepaste beheerkosten
1,200 %
Inschrijvingsvergoeding
2,00 % max
Terugkoopvergoeding
2,50 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.