Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR SICAV - Equity Europe Solve Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/07/2019)
103,67 EUR
Michael  NIZARD–FR0013062650–
Michael NIZARD
Thomas IGNACZAK–FR0013062650–
Thomas IGNACZAK
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
103,67 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/07/2019)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/07/2019)
103,67 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Michael NIZARD  
Thomas IGNACZAK  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het fonds bestaat erin over zijn aanbevolen beleggingstermijn gedeeltelijk deel te nemen aan de evolutie van de Europese aandelenmarkten en tegelijkertijd een volledige of gedeeltelijke permanente afdekking tegen het aandelenrisico te bewerkstelligen op de termijnmarkten, op basis van de verwachtingen van de beheerder.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (12/07/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement PC-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-5,82 %

2,06 %

2,19 %

4,86 %

Sinds oprichting

3,67 %

7,08 %

1,01 %

1,92 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (PC-EUR)

Benchmark

3,67 %

7,08 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (PC-EUR)

Benchmark

-5,82 %

2,06 %

2,19 %

4,86 %

1,01 %

1,92 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht PC-EURBenchmarkDeelnemingsrecht PC-EURBenchmarkDeelnemingsrecht PC-EURBenchmarkDeelnemingsrecht PC-EURBenchmarkDeelnemingsrecht PC-EURBenchmark
1 jaar*9,04 %6,90 %4,05 %0,90 %-1,96 %0,41 %
3 jaar*7,69 %6,25 %3,78 %0,87 %-0,82 %0,93 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht PC-EURBenchmarkDeelnemingsrecht PC-EURBenchmarkDeelnemingsrecht PC-EURBenchmark
1 jaar*-14,26 %-0,16 %1,19 %
3 jaar*-15,57 %-0,28 %1,07 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting4,33 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-7,85 %
Deelnemingsrecht PC-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 9,04 % 7,69 % 6,90 % 6,25 %
Tracking Error 4,05 % 3,78 %
Sharpe-ratio 0,41 % 0,93 %
Alpha -0,16 % -0,28 %
Correlatiecoëfficiënt 0,90 % 0,87 %
Informatieratio -1,96 % -0,82 %
Maximaal maandelijks verlies -7,85 %
Maximale maandelijkse winst 4,33 %
Maximale drawdown -14,26 % -15,57 %
Beta 1,19 % 1,07 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
07/12/2015
Oprichtingsdatum (Aandeel)
07/12/2015
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
56% MSCI Europe (NR)
44% EONIA Capitalise (EUR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
10000000.00 EUR
ISIN-code
FR0013062650
Nettovermogen (fonds)
449 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
0,700 %
Toegepaste beheerkosten
0,700 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.