Mobile Logo

Lutanes Investments - Lutanes Euro Bond

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2017)
1.056,80 EUR
 Edmond de Rothschild (Europe)–BE6200768438–
Edmond de Rothschild (Europe)
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
1.056,80 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2017)
0
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2017)
1.056,80 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Edmond de Rothschild (Europe)  
 
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/08/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement C-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

3,76 %

3,76 %

1 jaar

4,04 %

4,04 %

Sinds oprichting

7,40 %

5,88 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

3,76 %

4,04 %

7,40 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

4,04 %

5,88 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmark
1 jaar*4,38 %-2,03 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting1,97 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-1,18 %
Deelnemingsrecht C-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 4,38 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -1,18 %
Maximale maandelijkse winst 1,97 %
Maximale drawdown -2,03 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
18/12/2014
Oprichtingsdatum (Aandeel)
17/05/2016
Juridische vorm
SICAV
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
ISIN-code
BE6200768438
Nettovermogen (fonds)
12 M (EUR)
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Europe)
Land van domiciliëring
België
Maximale Beheerkosten
0,350 %
Toegepaste beheerkosten
0,350 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.