Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

Millesima 2021 Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/08/2018)
103,14 EUR
Raphaël  CHEMLA–FR0013076510–
Raphaël CHEMLA
Julie GUALINO-DALY–FR0013076510–
Julie GUALINO-DALY
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
103,14 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/08/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/08/2018)
103,14 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Raphaël CHEMLA  
Julie GUALINO-DALY  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Commentaar 31/07/2018

De kredietmarkten, en risicoactiva in het algemeen, lieten een sterk herstel optekenen in juli. Over het algemeen lijkt de recente stijging te worden aangedreven door (1) de verbeterende technische factoren, (2) de betere macro-economische context en (3) de afnemende handelsspanningen. Juli was een rustige maand voor de primaire markt, zowel wat het segment in euro van beleggingskwaliteit als het segment in USD van beleggingskwaliteit betreft, waardoor de onbalans tussen vraag en aanbod dat de kredietmarkten van beleggingskwaliteit teisterde in de eerste helft van 2018, wat afnam. Daarnaast zagen we op de Europese kredietmarkten een ommekeer van de shortposities, vooral voor de iTraxx-indexen. De Europese economische cijfers waren over het algemeen beter, waarbij de PMI's en voorlopende indicatoren lijken aan te tonen dat het dipje van het 1ste kwartaal achter de rug is. De goede cijfers waren beter dan verwacht, zowel in Europa als in de VS (PMI voor de maaksector van Markit op respectievelijk 55,1 en 55,5). (3) Het resultaat van de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Trump en de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker stelde de markten gerust. Tijdens de maand daalden de iTraxx-indexen duidelijk, waarbij de Main en de Xover respectievelijk -13 basispunten en -40 basispunten verloren. De achtergestelde financials (en vooral de achtergestelde verzekeringen) en het hoogrentende segment boekten betere resultaten dan de bredere Europese kredietmarkt. Wat de spreads betreft, daalden Tier 2-verzekeringen met -51 basispunten, het hoogrentende segment in euro met -24 basispunten en Tier 2-banken met -25 basispunten. Ondertussen blijft het segment van beleggingskwaliteit in euro achter bij de kredietrally, waarbij de gemiddelde spreads met -7 basispunten daalden. De volatiliteit was over het algemeen laag, de aanhoudende zwakte in sommige markten is een probleem: de BTP-spreads werden stilletjesaan breder voor het budget in september en sommige valuta's uit opkomende markten blijven onder druk staan. De centrale banken (uitgezonderd de ECB) blijven hun beleid normaliseren, zij het elk op haar eigen tempo. De Fed verhoogde de rente niet deze week, maar gaf duidelijke informatie over verdere renteverhogingen in september en december. In die context waren de euromarges slechts licht hoger: de rente op staatsobligaties in euro op 5 jaar steeg 0,15%, die op staatsobligaties in euro op 10 jaar 0,13%. De primaire markt in het hoogrentende segment in euro was actief: er waren 15 transacties, goed voor meer dan 5,5 miljard euro aan nieuwe uitgiften. Nexans gaf voor 325 miljoen euro uit aan obligaties op 5 jaar met coupon van 3,75%, Altice herfinancierde zijn bestaande obligaties met de uitgifte van een bedrag van 1 miljard euro aan obligaties met vervaldatum in 2027 en coupon van 5,875%, en Techem gaf voor 465 miljoen euro uit aan obligaties met vervaldatum in 2026 en coupon van 6%.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (14/08/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement ID-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

1,57 %

Sinds oprichting

11,26 %

4,59 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (ID-EUR)

Benchmark

11,26 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (ID-EUR)

Benchmark

1,57 %

4,59 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht ID-EURBenchmarkDeelnemingsrecht ID-EURBenchmark
1 jaar*1,54 %-1,42 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting2,18 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,29 %
Deelnemingsrecht ID-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 1,54 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -2,29 %
Maximale maandelijkse winst 2,18 %
Maximale drawdown -1,42 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
25/01/2016
Oprichtingsdatum (Aandeel)
29/03/2016
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
FR0013076510
Nettovermogen (fonds)
187 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
0,600 %
Toegepaste beheerkosten
0,600 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.