Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

MILLESIMA 2024 Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/09/2018)
117,32 EUR
Raphaël  CHEMLA–FR0011255181–
Raphaël CHEMLA
Alexis FORET–FR0011255181–
Alexis FORET
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
117,32 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/09/2018)
2
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/09/2018)
117,32 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Raphaël CHEMLA  
Alexis FORET  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van MILLESIMA 2024 is over de aanbevolen beleggingstermijn een rendement te behalen dat gekoppeld is aan de evolutie van de internationale rentemarkten, met name door een blootstelling aan hoogrentende effecten die niet later dan in december 2024 vervallen.

+ -

Commentaar 31/08/2018

In augustus werd de kredietmarkt vooral aangestuurd door de politieke berichtgeving en de handelsspanningen tussen de VS enerzijds en China en Europa anderzijds. Het geschil tussen de VS en Turkije zette een extreme druk op de Turkse lira. Aan het einde van de maand wogen de aanhoudende bezorgdheid over de Italiaanse begroting en de aanslepende vertragingen in de brexitonderhandelingen op de markt. De hoogrentende markt bleef vlak tijdens de maand, omdat het negatieve rendement van krediet (waar de spreads 13 bp breder werden) gecompenseerd werd door dat van de onderliggende staatsobligatierentevoeten. Het relatieve negatieve rendement van hoogrentend krediet was vooral gesitueerd in het segment BB, dat -0,2% noteerde, terwijl de laagste ratings een redelijke winst boekten in augustus (+1,75% voor CCC en +0,6% voor B). De Xover-spread werd 18 basispunten breder en sloot de maand af op 300 bp. Er waren grote verschillen tussen de sectoren: bouw & materialen en consumentengoederen verloren respectievelijk 2% en -0,9%, terwijl basismaterialen, technologie en industrie 0,8% stegen. De financiële resultaten van de hoogrentende bedrijven van het tweede kwartaal van 2018 waren globaal genomen goed, zonder negatieve uitschieters. Nyrstar (mijnbouw & metalen) kondigde een stijging aan van respectievelijk 7% en 8% voor zijn omzet en EBITDA. Altice noteerde een omzetdaling van 4,8%, maar die was verwacht door de markt. Loxan maakte een stijging van 4,8% van zijn jaaromzet bekend, die te danken is aan de verbetering in de bouwsector. Na maanden van uitstroom is er nu weer een instroom in Europese hoogrentende fondsen. Er was geen primaire markt in augustus

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/09/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement E-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-0,38 %

0,41 %

1,62 %

Sinds oprichting

17,32 %

2,57 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (E-EUR)

Benchmark

17,32 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (E-EUR)

Benchmark

-0,38 %

0,41 %

1,62 %

2,57 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht E-EURBenchmarkDeelnemingsrecht E-EURBenchmark
1 jaar*1,95 %-2,55 %
3 jaar*2,32 %-2,78 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting1,67 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,19 %
Deelnemingsrecht E-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 1,95 % 2,32 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -2,19 %
Maximale maandelijkse winst 1,67 %
Maximale drawdown -2,55 % -2,78 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
01/06/2012
Oprichtingsdatum (Aandeel)
04/06/2012
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0011255181
Nettovermogen (fonds)
60 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
0,950 %
Toegepaste beheerkosten
0,950 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 11u00 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
4,00 % max
Terugkoopvergoeding
1,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.