Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

MILLESIMA 2024 Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (22/05/2019)
97,16 EUR
Raphaël  CHEMLA–FR0011255199–
Raphaël CHEMLA
Alexis FORET–FR0011255199–
Alexis FORET
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
97,16 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (22/05/2019)
2
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (22/05/2019)
97,16 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Raphaël CHEMLA  
Alexis FORET  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van MILLESIMA 2024 is over de aanbevolen beleggingstermijn een rendement te behalen dat gekoppeld is aan de evolutie van de internationale rentemarkten, met name door een blootstelling aan hoogrentende effecten die niet later dan in december 2024 vervallen.

+ -

Commentaar 31/10/2018

De bezorgdheid van de beleggers over de economische groei nam toe in oktober door de vrees dat de wereldwijde groei zou vertragen door de handelsspanningen en de gevolgen voor opkomende markten. Het IMF verlaagde zijn economische vooruitzichten en waarschuwde dat de groei in sommige van de grootste economieën mogelijk zijn piek al heeft bereikt. Het Italiaanse risico bleef wegen op de markt, met een verlaging door Moody's van de overheidsrating, die in de categorie van beleggingskwaliteit blijft. In deze context verbreedden de spreads van Europese hoogrentende uitgiften met 52 basispunten ten opzichte van overheidsobligaties, waardoor ze een maandverlies van -0,97% noteerden. Vanzelfsprekend deden obligaties met een lagere rating het in dit risicoaverse klimaat veel minder goed dan BB's. Alle sectoren boekten negatieve resultaten, behalve de mediasector, die een totaalrendement van 0,3% boekte.Op de primaire markt gaf Warner Music Group (B1/B3) voor € 250 miljoen aan obligaties met een looptijd van 8 jaar en een rentecoupon van 3,625% uit, gaf El Corte Inglès (Ba1/BB) obligaties op 6 jaar met een coupon van 3% uit voor een totaalbedrag van € 600 miljoen, gaf Playtech (B2) voor € 530 miljoen aan obligaties op 5 jaar met een coupon van 3% uit en deed Rossini (B2/B) een emissie van € 1,3 miljard in een schijf met een coupon van 6,75% en een schijf met een variabele rentevoet. Netflix (BB-) gaf € 1,1 miljard en $ 800 miljoen uit met respectievelijke coupons van 4,625% en 6,375% en een looptijd van 11 jaar.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (22/05/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement F-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

1,29 %

0,46 %

0,77 %

Sinds oprichting

19,76 %

2,64 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (F-EUR)

Benchmark

19,76 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (F-EUR)

Benchmark

1,29 %

0,46 %

0,77 %

2,64 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht F-EURBenchmarkDeelnemingsrecht F-EURBenchmark
1 jaar*3,39 %-4,45 %
3 jaar*2,58 %-5,21 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting2,25 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,20 %
Deelnemingsrecht F-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,39 % 2,58 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -2,20 %
Maximale maandelijkse winst 2,25 %
Maximale drawdown -4,45 % -5,21 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
01/06/2012
Oprichtingsdatum (Aandeel)
25/06/2012
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0011255199
Nettovermogen (fonds)
281 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
0,950 %
Toegepaste beheerkosten
0,950 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 11u00 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
4,00 % max
Terugkoopvergoeding
1,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.