Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

MILLESIMA 2024 Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/02/2018)
99,71 EUR
Raphaël  CHEMLA–FR0011255199–
Raphaël CHEMLA
Julie GUALINO-DALY–FR0011255199–
Julie GUALINO-DALY
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
99,71 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/02/2018)
2
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/02/2018)
99,71 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Raphaël CHEMLA  
Julie GUALINO-DALY  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

MILLESIMA 2024 aims, over its recommended investment period, to achieve performance linked to trends on the international fixed-income markets, particularly through exposure to high-yield securities maturing in December 2024 at the latest.

+ -

Commentaar 31/01/2018

De eerste maand van 2018 werd positief ingezet door de aandelenmarkten en, zij het in iets mindere mate, de obligatiemarkten. De Main-index stond aan het einde van de maand weer op circa 43 basispunten, terwijl de X-Over weer onder de 240 basispunten dook. De solide spreads waren echter niet voldoende om de verkoopgolf in overheidsobligaties te compenseren. Daardoor belandden de totaalrendementen in negatief terrein: -0,30% voor IG-obligaties, terwijl de HY Corporates Index (niet-financials) het met +0,30% YTD beter doet dankzij de hogere carry en de kortere looptijd. De rente op 5-jarige Bunds is sinds het begin van het jaar met bijna 30 basispunten gestegen, en die op 10-jarige Bunds met zo'n 25 basispunten. De kredietspreads zijn in werkelijkheid 13 basispunten smaller geworden. Hoe de rentecurve van overheidsobligaties eruitziet, heeft geen invloed op bedrijfsobligaties. De bedrijfsspreads van beleggingskwaliteit bevinden zich nu op hun laagste niveaus in 3 jaar. Twee factoren waren zeer belangrijk voor de aanhoudende spreadversmalling: In januari werden er minder bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit uitgegeven dan verwacht en de aankoop van bedrijfsobligaties door de ECB ging verder aan hetzelfde tempo van vorig jaar, ondanks de afbouw van het programma voor kwantitatieve versoepeling.De Euro HY index, BB-B Non-Financials behaalde een rendement van 0,31%, terwijl achtergestelde obligaties van financiële instellingen uitstekend presteerden. Binnen het universum van de Europese hoogrentende obligaties deed de sector van de bouw en de materialen (+1%) het voor de tweede opeenvolgende maand uitstekend, zelfs beter dan de financiële sector. Consumentendiensten (+0,8%) en olie en gas (+0,7%) volgden dit voorbeeld in een context van olieprijzen die hun hoogste niveau in ruim drie jaar tijd bereikten (USD 70/vat). Telecom (-0,3%), technologie (-0,1%) en gezondheidszorg (+0,1%) bleven in januari achter. Namen uit het CCC-segment presteerden deze maand het best met een totaalrendement van 3,1%. Het BB-segment haalde 0,36% en B-ratings leverden 0,70% op.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/02/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement F-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-0,47 %

-0,47 %

1 jaar

-0,98 %

-0,98 %

3 jaar

0,78 %

0,26 %

5 jaar

10,49 %

2,01 %

Sinds oprichting

18,47 %

3,04 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (F-EUR)

Benchmark

-0,47 %

-0,98 %

0,78 %

10,49 %

18,47 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (F-EUR)

Benchmark

-0,98 %

0,26 %

2,01 %

3,04 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitMaximale drawdown
Deelnemingsrecht F-EURBenchmarkDeelnemingsrecht F-EURBenchmark
1 jaar*0,67 %-0,83 %
3 jaar*2,11 %-3,34 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting1,68 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,20 %
Deelnemingsrecht F-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 0,67 % 2,11 %
Tracking Error
Maximaal maandelijks verlies -2,20 %
Maximale maandelijkse winst 1,68 %
Maximale drawdown -0,83 % -3,34 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
01/06/2012
Oprichtingsdatum (Aandeel)
25/06/2012
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0011255199
Nettovermogen (fonds)
22 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
0,950 %
Toegepaste beheerkosten
0,950 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 11u00 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
4,00 % max
Terugkoopvergoeding
1,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.