Mobile Logo

SH Diversifiée Dynamische strategieën

Dynamische strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/09/2017)
60,84 EUR
François  de CUREL–FR0000291965–
François de CUREL
Marie deLEYSSAC–FR0000291965–
Marie deLEYSSAC
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
60,84 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/09/2017)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/09/2017)
60,84 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
François de CUREL  
Marie deLEYSSAC  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/09/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

6,59 %

3,97 %

6,59 %

3,97 %

1 jaar

12,19 %

9,22 %

12,19 %

9,22 %

3 jaar

22,00 %

20,90 %

6,83 %

6,51 %

5 jaar

52,98 %

53,22 %

8,87 %

8,90 %

Sinds oprichting

506,95 %

6,29 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht ()

Benchmark

6,59 %

3,97 %

12,19 %

9,22 %

22,00 %

20,90 %

52,98 %

53,22 %

506,95 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht ()

Benchmark

12,19 %

9,22 %

6,83 %

6,51 %

8,87 %

8,90 %

6,29 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht BenchmarkDeelnemingsrecht BenchmarkDeelnemingsrecht BenchmarkDeelnemingsrecht BenchmarkDeelnemingsrecht Benchmark
1 jaar*7,97 %6,55 %2,57 %0,96 %0,93 %1,07 %
3 jaar*9,90 %7,93 %3,29 %0,96 %0,02 %0,84 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht BenchmarkDeelnemingsrecht BenchmarkDeelnemingsrecht Benchmark
1 jaar*-4,26 %0,02 %1,16 %
3 jaar*-19,49 %-0,09 %1,19 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting8,21 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-14,76 %
Deelnemingsrecht
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 7,97 % 9,90 % 6,55 % 7,93 %
Tracking Error 2,57 % 3,29 %
Sharpe-ratio 1,07 % 0,84 %
Alpha 0,02 % -0,09 %
Correlatiecoëfficiënt 0,96 % 0,96 %
Informatieratio 0,93 % 0,02 %
Maximaal maandelijks verlies -14,76 %
Maximale maandelijkse winst 8,21 %
Maximale drawdown -4,26 % -19,49 %
Beta 1,16 % 1,19 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
03/03/1988
Oprichtingsdatum (Aandeel)
04/03/1988
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
40% FTSE MTS Eurozone Government Bond 5-7 Y (EUR)
30% CAC 40 INDEX (NR)
30% MSCI World (
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0000291965
Nettovermogen (fonds)
7 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,250 %
Toegepaste beheerkosten
1,250 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 11u00 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
4,75 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.