Mobile Logo

SH Diversifiée Dynamische strategieën

Dynamische strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/04/2017)
60,57 EUR
François  de CUREL–FR0000291965–
François de CUREL
Marie deLEYSSAC–FR0000291965–
Marie deLEYSSAC
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
60,57 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/04/2017)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/04/2017)
60,57 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
François de CUREL  
Marie deLEYSSAC  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (26/04/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement

Rendement Gecumuleerd rendement Jaarlijkse prestatie
Sinds 01/01/2017 6,11 %  
1 jaar 14,65 % 14,65 %
3 jaar 25,25 % 7,78 %
5 jaar 57,90 % 9,56 %
Sinds oprichting 504,26 % 6,36 %
Rendement Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd rendement 6,11 % 14,65 % 25,25 % 57,90 % 504,26 %
Jaarlijkse prestatie 14,65 % 7,78 % 9,56 % 6,36 %


Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar
Deelnemingsrecht 9,12 %10,01 %2,74 %3,49 %0,96 %0,95 %1,17 %-0,45 %1,65 %1,09 %
Benchmark7,85 %7,99 %
Maximaal maandelijks verliesMaximale maandelijkse winstMaximale drawdownAlphaBeta
Sinds oprichtingSinds oprichting1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar
Deelnemingsrecht -14,76 %2,28 %-7,87 %-19,49 %0,03 %-0,24 %1,11 %1,19 %
Benchmark
Deelnemingsrecht
Benchmark
1 jaar 3 jaar 1 jaar 3 jaar
Volatiliteit 9,12 % 10,01 % 7,85 % 7,99 %
Tracking Error 2,74 % 3,49 %
Sharpe-ratio 1,65 % 1,09 %
Alpha 0,03 % -0,24 %
Correlatiecoëfficiënt 0,96 % 0,95 %
Informatieratio 1,17 % -0,45 %
Maximaal maandelijks verlies -14,76 %
Maximale maandelijkse winst 2,28 %
Maximale drawdown -7,87 % -19,49 %
Beta 1,11 % 1,19 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
03/03/1988
Oprichtingsdatum (Aandeel)
04/03/1988
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
40% FTSE MTS Eurozone Government Broad 5-7 Y (EUR)
30% CAC 40 INDEX (NR)
30% MSCI World
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0000291965
Nettovermogen (fonds)
7 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,250 %
Toegepaste beheerkosten
1,250 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 11u00 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
4,75 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.