Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

Zénith Sécurité Gestructureerd beheer

Gestructureerd beheer
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/02/2018)
111,97 EUR
Thomas  IGNACZAK–FR0010841247–
Thomas IGNACZAK
Valentin ROUTIER–FR0010841247–
Valentin ROUTIER
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
8 jaar vanaf 17 mei 2010
111,97 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/02/2018)
0
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
8 jaar vanaf 17 mei 2010
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/02/2018)
111,97 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
8 jaar vanaf 17 mei 2010
Thomas IGNACZAK  
Valentin ROUTIER  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/02/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-0,48 %

-2,74 %

-0,48 %

-2,74 %

1 jaar

-0,26 %

3,10 %

-0,25 %

3,05 %

3 jaar

-4,18 %

-0,74 %

-1,41 %

-0,25 %

5 jaar

5,53 %

30,23 %

1,08 %

5,42 %

Sinds oprichting

11,97 %

29,49 %

1,42 %

3,27 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht ()

Benchmark

-0,48 %

-2,74 %

-0,26 %

3,10 %

-4,18 %

-0,74 %

5,53 %

30,23 %

11,97 %

29,49 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht ()

Benchmark

-0,25 %

3,05 %

-1,41 %

-0,25 %

1,08 %

5,42 %

1,42 %

3,27 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht BenchmarkDeelnemingsrecht BenchmarkDeelnemingsrecht BenchmarkDeelnemingsrecht BenchmarkDeelnemingsrecht Benchmark
1 jaar*1,54 %10,97 %9,52 %0,95 %-1,16 %1,10 %
3 jaar*3,47 %15,20 %12,04 %0,93 %-0,29 %0,18 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht BenchmarkDeelnemingsrecht BenchmarkDeelnemingsrecht Benchmark
1 jaar*-1,56 %-0,02 %0,13 %
3 jaar*-8,82 %-0,14 %0,21 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting4,01 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-5,17 %
Deelnemingsrecht
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 1,54 % 3,47 % 10,97 % 15,20 %
Tracking Error 9,52 % 12,04 %
Sharpe-ratio 1,10 % 0,18 %
Alpha -0,02 % -0,14 %
Correlatiecoëfficiënt 0,95 % 0,93 %
Informatieratio -1,16 % -0,29 %
Maximaal maandelijks verlies -5,17 %
Maximale maandelijkse winst 4,01 %
Maximale drawdown -1,56 % -8,82 %
Beta 0,13 % 0,21 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
05/02/2010
Oprichtingsdatum (Aandeel)
05/02/2010
Juridische vorm
Gemeenschappelijk beleggingsfonds
Benchmark
STOXX 50 (PI)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
FR0010841247
Nettovermogen (fonds)
4 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
AMF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Frankrijk
Maximale Beheerkosten
1,500 %
Toegepaste beheerkosten
1,500 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Elke maandag vóór 12.00 uur op de IW van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.