By continuing to navigate on this website, you consent to the use of Cookies which allow us to understand how you use our site and to improve your navigation experience

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde ( )
Risico- en opbrengstprofiel (1)
Beleggingstermijn

Jaarrendement

Nettodividenden herbelegd
De verleden prestaties en volatiliteiten neigen niet naar toekomstige prestaties en volatiliteiten die niet constant in de tijd zijn en die ongehacht kunnen worden beinvloed door de ontwikkeling van de wisselkoersen. De prestatiegegevens houden geen rekening met de provisies en de kosten die zich bij het uitgifte en het verkoop van de aandelen geheft worden.